Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Ferenc Pápai
Mobilgépek gépészeti alkatrészeinek és alszerkezeteinek dinamikai végeselemes modelljének validálása.

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Kálmán Kandó Doctoral School of Transportation and Vehicle Engineering

Thesis supervisor: Ferenc Pápai
Location of studies (in Hungarian): BME KSK Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
Abbreviation of location of studies: KSK


Description of the research topic:

a./ Előzmények:
A járművek, mobilgépek, anyagmozgatógépek konstrukciós fejlesztésének része az alkatrészek, majd alszerkezetek végeselemes modellezése és szimulációja. A végeselemes modell komponenseit minél nagyobb pontossággal kell meghatározni. A modellalkotás nehézségét az okozza, hogy az elkészült, majd beépített alkatrész és a végeselemes modell viselkedése között eltérés mutatkozik (különösen az új szerkezeti anyagoknál). A végeselemes modellen végzett dinamikai szimulációk megkezdése előtt szükség van a modell validálására. A validálás a végeselemes modell számított és a legyártott prototípus kísérleti mérésekkel meghatározott jellemzőinek összevetésével történik. A validálás egyik területe a dinamikai tulajdonságok összevetése és a végeselemes modell hangolása a kísérleti úton meghatározott paraméter értékekre. A validálás célja adekvát modell származtatása.
A BME ALR Tanszéken a fent bemutatott műszaki terület kutatásához szükséges elméleti ismeretek az oktatott anyag részét képezik, választható, két féléves tárgy keretében, úgy a graduális, mint a posztgraduális oktatásban.

b./ A kutatás célja:
A feladat olyan módszer kidolgozása és igazolása, melynek segítségével az alkatrészeken végzett kísérleti dinamikai vizsgálatok alapján a végeselemes dinamikai modell validálható. A validáció eredményeképpen kapott modell gerjesztett rezgés szimulációs számításokra alkalmas, úgy a megfogások, az anyagjellemzők, a sajátjellemzők (sajátfrekvenciák, csillapítások, lengésképek) tekintetében.

c./ Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:

Irodalomkutatás (csillapítási mechanizmusok, kísérleti modellképzési technikák, méréstechnikai és kiértékelési módszerek). (8 hónap)
Csillapítási mechanizmusok identifikációja, módusok csoportosítása, peremfeltétel identifikációs módszer kidolgozása. (10 hónap)
Járműipari területről választott alkatrészek modellezése, kísérleti vizsgálatok végzése, validálási módszer algoritmizálása. Modellezési eljárás tesztelése szimulációs környezetben és laboratóriumi körülmények között (közúti autómodell, repülőgép modell, anyagmozgató gép modell), (12 hónap)
Továbbfejlesztés lehetőségeinek megfogalmazása, végleges dokumentáció összeállítása. (6 hónap)
A téma kidolgozásához szükséges rendszer identifikációs ismereteket a Ph.D. képzés első időszakában kell elsajátítani.


d./ A szükséges berendezések (meglévő és beszerzendő bontásban):
Meglévő:
Végeselemes szoftverek,
Fejlesztő környezetek: MatLab, LabVIEW, Delphi, C,
Mérőrendszer: CompactRIO, szenzorok, gerjesztő, adatgyűjtő, kiértékelő rendszer.

Beszerzendő:
Szinuszos gerjesztés eszközei (elektromágneses gerjesztő) megújítása.
Vizsgált alkatrészek.


e./ Várható tudományos eredmények:
A kutatás során olyan módszertan kerül kidolgozásra, mely a gépészeti konstrukciós fejlesztés számára a gyakorlatban hasznosítható. A fejlesztési tevékenység konstrukció optimálási fázisában elhelyezkedő, (az alkatrészek üzemi körülmények közötti viselkedését elemző,) szimulációs tesztek számára validált dinamikai modellt eredményező módszert ad.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2013-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )