Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Pápai Ferenc
Mobilgépek gépészeti alkatrészeinek és alszerkezeteinek dinamikai végeselemes modelljének validálása.

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
gépészeti tudományok
Kandó Kálmán Doktori Iskola

témavezető: Pápai Ferenc
helyszín (magyar oldal): BME KSK Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék
helyszín rövidítés: KSK


A kutatási téma leírása:

a./ Előzmények:
A járművek, mobilgépek, anyagmozgatógépek konstrukciós fejlesztésének része az alkatrészek, majd alszerkezetek végeselemes modellezése és szimulációja. A végeselemes modell komponenseit minél nagyobb pontossággal kell meghatározni. A modellalkotás nehézségét az okozza, hogy az elkészült, majd beépített alkatrész és a végeselemes modell viselkedése között eltérés mutatkozik (különösen az új szerkezeti anyagoknál). A végeselemes modellen végzett dinamikai szimulációk megkezdése előtt szükség van a modell validálására. A validálás a végeselemes modell számított és a legyártott prototípus kísérleti mérésekkel meghatározott jellemzőinek összevetésével történik. A validálás egyik területe a dinamikai tulajdonságok összevetése és a végeselemes modell hangolása a kísérleti úton meghatározott paraméter értékekre. A validálás célja adekvát modell származtatása.
A BME ALR Tanszéken a fent bemutatott műszaki terület kutatásához szükséges elméleti ismeretek az oktatott anyag részét képezik, választható, két féléves tárgy keretében, úgy a graduális, mint a posztgraduális oktatásban.

b./ A kutatás célja:
A feladat olyan módszer kidolgozása és igazolása, melynek segítségével az alkatrészeken végzett kísérleti dinamikai vizsgálatok alapján a végeselemes dinamikai modell validálható. A validáció eredményeképpen kapott modell gerjesztett rezgés szimulációs számításokra alkalmas, úgy a megfogások, az anyagjellemzők, a sajátjellemzők (sajátfrekvenciák, csillapítások, lengésképek) tekintetében.

c./ Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:

Irodalomkutatás (csillapítási mechanizmusok, kísérleti modellképzési technikák, méréstechnikai és kiértékelési módszerek). (8 hónap)
Csillapítási mechanizmusok identifikációja, módusok csoportosítása, peremfeltétel identifikációs módszer kidolgozása. (10 hónap)
Járműipari területről választott alkatrészek modellezése, kísérleti vizsgálatok végzése, validálási módszer algoritmizálása. Modellezési eljárás tesztelése szimulációs környezetben és laboratóriumi körülmények között (közúti autómodell, repülőgép modell, anyagmozgató gép modell), (12 hónap)
Továbbfejlesztés lehetőségeinek megfogalmazása, végleges dokumentáció összeállítása. (6 hónap)
A téma kidolgozásához szükséges rendszer identifikációs ismereteket a Ph.D. képzés első időszakában kell elsajátítani.


d./ A szükséges berendezések (meglévő és beszerzendő bontásban):
Meglévő:
Végeselemes szoftverek,
Fejlesztő környezetek: MatLab, LabVIEW, Delphi, C,
Mérőrendszer: CompactRIO, szenzorok, gerjesztő, adatgyűjtő, kiértékelő rendszer.

Beszerzendő:
Szinuszos gerjesztés eszközei (elektromágneses gerjesztő) megújítása.
Vizsgált alkatrészek.


e./ Várható tudományos eredmények:
A kutatás során olyan módszertan kerül kidolgozásra, mely a gépészeti konstrukciós fejlesztés számára a gyakorlatban hasznosítható. A fejlesztési tevékenység konstrukció optimálási fázisában elhelyezkedő, (az alkatrészek üzemi körülmények közötti viselkedését elemző,) szimulációs tesztek számára validált dinamikai modellt eredményező módszert ad.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2013-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )