Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Török Szabolcs
A preventív szemléletű egészségvédelem mentálhigiénés és társadalmi vonatkozásai

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
szociológiai tudományok
Mentális egészségtudományok Doktori Iskola

témavezető: Török Szabolcs
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A téma célkitűzései: A preventív szemléletű egészségvédelem mentálhigiénés és társadalmi megközelítéseiben kulcsfogalomnak tekinthető az „empowerment” és a „salutogenezis”. Az Ottawai Charta megfogalmazásában az egészség alapfeltétele és forrása a béke, a lakás, az oktatás, az élelem, a jövedelem, a stabil ökológiai rendszer, a fenntartható erőforrások, a társadalmi igazságosság és az egyenlőség. Ennek társadalmi visszhangjaként fogható fel az empowerment fogalmának gyors terjedése, mely fontosnak tartja a közösségek hatalommal történő felruházását, hogy saját törekvéseik és sorsuk irányítói legyenek (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986). A pszichoszociális jóllét erősen függ a szociális erőforrások – azaz a támogatási rendszerek és a szociális hálók – jelenlététől és használhatóságától. Ezért, alapvető cél, hogy az egyének és a közösségek erőfeszítéseket tegyenek életfeltételeik és erőforrásaik szűkösségének megszüntetésére, hogy saját erőik a szociális együttélés javára fejthessék ki hatásukat (Stark, 1996). Ez akkor valósulhat meg, ha az egyén életének és tevékenységének minél nagyobb szeletét vonja önálló irányítása alá, egyúttal kooperációt keres a hasonló problémákban érintett emberekkel a személyes fejlődés és a közös munka szinergetikus hatása érdekében. Az Aaron Antonovsky által megfogalmazott salutogenezis-fogalom nem az egyéneket és a társadalmat ért veszteségeket, hanem az erőforrásokat elemzi, és azt a kérdést teszi fel, hogy megannyi külső károsító hatás ellenére hogyan lehetünk mégis egészségesek (Antonovsky, 1979). A salutogenezis elmélete a fogalom összetevőinek a kibontására helyezi a hangsúlyt, gyakorlata pedig, főként a gyógyítással összefüggő területekre irányul. Művelői orvosok, pszichológusok, szociológusok (Schüffel, 1998). A mentálhigiéné és a salutogenezis szemlélete, e tekintetben, teljes mértékben megegyezik és kiegészíti egymást. Mindkettő segítséget nyújt az egyéni és társadalmi problémák kockázati tényezőinek optimista megközelítéséhez (Tomcsányi, 2003).
A meghirdetett téma elsődleges célkitűzése a prevenció mindhárom (primer, szekunder, tercier) szintjére kiterjedő (Caplan, 1964), az egészségvédelmet előmozdító mezoszintű társadalmi programok tervezésének, kivitelezésének és hatékonysági mutatóinak tudományos igényű elemzése, vizsgálata. Az egyes altémák a prevenció szintjeihez igazodva:
1. A primer prevenciós szemlélet érvényre jutásának vizsgálata az egészségügyi ellátórendszerek működésében és a társadalomban, különös tekintettel az egészséges életkezdet lehetőségeire.
2. A szekunder prevenció jelentőségének, megvalósulási formáinak társadalmi szintű vizsgálata a különböző szomatikus és lelki természetű betegségek vonatkozásában.
3. A tercier prevenció gyakorlati megvalósulásainak hatékonysági elemzése, különös tekintettel a mentálhigiénés szemléletű rehabilitációs programokra.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2012-05-25


2024. IV. 17.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )