Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Pethesné Dávid Beáta
Mentálhigiéné és társadalmi tőke: egyén, család és közösség erőforrásainak kapcsolathálózati megközelítése

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
szociológiai tudományok
Mentális egészségtudományok Doktori Iskola

témavezető: Pethesné Dávid Beáta
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A társadalmi tőke, szociális kohézió vizsgálata, mérése egyéni és csoport szinten ma az egyik leginkább támogatott tudományos kutatási téma külföldön és hazánkban egyaránt. Jó példa erre a 2001 és 2004 között az NKFP által támogatott Megmentett minőségi életévek: Az életminőség javítás közösségi részvételre épülő programja a veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ által ellátott települések lakossága körében című projekt, ahol az életminőség és az egészség alapkutatási, alkalmazott kutatási és gyakorlati összekapcsolása volt.
A kutatás alapja az a mára már széles körben bizonyított feltételezés volt, hogy a társadalmi kohézió és az egyén egészségi /mentális állapota között pozitív kapcsolat van. Az egyén számára a valahová tartozás érzése, fontosságának elismerése illetve annak tudata, hogy szeretik és törődnek vele, komoly védelmi faktor a betegségekkel szemben. Ezzel szemben azok körében, akik társas támogatás nélkül, izoláltan élnek két-háromszor magasabb a halálozási arány. Az összefüggés társadalmi szinten is igaz, azaz ha a szociális kohézió (az összetartozás élménye, a kölcsönös bizalom és tisztelet mások iránt) a kisebb közösségekben és a társadalom egészében is jelen van, vagyis a gazdagabbak hajlandók áldozatokat hozni a közösségért, a lemaradók nem azt érzik, hogy magukra maradtak egy ellenséges világban, akkor ez a tény önmagában egészségvédő faktorként jelenik meg.
A fenti összefüggés egyes aspektusait többféle megközelítésben lehet és érdemes vizsgálni. A vizsgálandó dimenziók és már nagyvonalakban ismert, de részleteiben feltárandó összefüggések jelölik ki tulajdonképpen a doktori téma célkitűzéseit:
1) A társadalmi tőke és szociális kohézió, mint fogalom definiálása, konceptualizálása és az operacionalizálás lehetséges módozatainak feltárása. Különös tekintettel az összehasonlíthatóságra – nemzetközi és hazai szinten egyaránt.
2) A társadalmi tőke egyéni és társadalmi szintű megközelítése. Az egyén és szorosan körülötte lévő családi kapcsolatok hatása az egyén jóllétére, pszichés és mentális egészségére. A legfrissebb nemzetközi és hazai kutatások bemutatása az elméleti tudás megszerzése mellett lehetőséget kínál saját kutatások, mérések megtervezéséhez is. Két terület külön is kiemelendő:
A, családkutatás – generációkon belüli és generációk közötti kapcsolatok vizsgálata, valamint a mentálhigiénével kapcsolatos összefüggések kimutatása. (A témavezető jelenleg futó OTKA panel kutatása az egyik lehetséges terep.)
B, közösségi szintű vizsgálat – a család szerepének, mintegy meghosszabbításaként a civil/közösségi szervezetek szerepének megismerése. Beszélhetünk-e mintaátadásról, van-e bármilyen folytonosság család és közösség között? Ha van, hol melyik társadalmi csoportra jellemző?
C, Speciális csoportok, élethelyzetben lévők vizsgálata szintén külön értelmezendő és a célkitűzések között szerepel. Ezek közül is kiemelendő a cigánysággal kapcsolatos kutatási kérdések és problémák tárgyalása.
3) A mentálhigiénével összefüggésben a társadalmi tőke fogalmi keretként való beemelése nem lehetséges a társadalmi kapcsolathálózatok ismerete nélkül. Az idevonatkozó elméletek mellett a doktori téma célkitűzése, hogy az alkalmazással kapcsolatos tudás is átadásra kerüljön. A képzés során lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy a módszer alkalmazása egyéni és szervezeti szintű kutatási terepeken is megvalósuljon.
4) Kísérlet valamiféle szintézis megteremtésére, ahol az elméleti tudással, a módszerek alkalmazásával és az eredmények elemzésével egy koherens rendszer kialakítása is lehetségessé válik.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2012-05-25


2024. IV. 17.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )