Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Külföldi állampolgárok (itt élők vagy ingatlantulajdonosok) a dunántúli falvakban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Szent István University, Gödöllő
regional sciences
Enyedi György Doctoral School of Regional Sciences

Thesis supervisor: Pál Beluszky
Location of studies (in Hungarian): Szent István Egyetem
Abbreviation of location of studies: SZIE


Description of the research topic:

Ezt a témát szociológiai jellegű vizsgálatokban (interjú-készítés, esetleg kérdőívezés stb.) jártas, vagy attól nem idegenkedő hallgatóknak ajánlom, akiknek lehetőségük van „terepmunkát” is végezni a választott vizsgálati területen.

Szórványos információkból tudjuk, hogy (főleg a Dunántúlon) meglepően nagyszámú külföldi állampolgár él állandó jelleggel, vagy rendelkezik ingatlannal, ahol rendszeresen tartózkodik hosszabb-rövidebb ideig. Itt-tartózkodásuk jellege igen különböző: egyesek nyugdíjas éveiket töltik Magyarországon; esetleg eredeti lakhelyüket (lakásukat) végleg fel is adták. Mások felváltva élnek nálunk és eredeti otthonukban. Megint mások hosszabb-rövidebb üdülésre-pihenésre használják itteni ingatlanukat, esetleg bérbe is adják. Vannak akik „aktív keresőként” is itt élnek, itt működtetik vállalkozásukat vagy itt van munkahelyük. Itteni életmódjuk-életvitelük is sokféle: van ahol nagyszámú „betelepülő” él, valamiféle közösséget alkotva, másutt sporadikus a jelenlétük. Néhol a helybéliektől elzárkózva élnek, másutt többé vagy kevésbé részt vesznek a helyi közösségek életében. Idejövetelük okai is eltérőek. Izgalmas kérdések ezek, de átfogó ismereteink nincsenek e témakörről. A témára vállalkozónak fel kell mérnie a választott területen élő külföldi állampolgárok számát s mindazokra a kérdésekre választ keresni, amelyeket vázlatosan felsoroltam. A vizsgálat színterei a falvak lennének. Mivel e kérdéskörben statisztikai adatokkal, nyilvános – ill. publikált – információkkal alig rendelkezünk, helyszíni adatgyűjtésre minden bizonnyal szükség lesz (a 2011. évi népszámlálás adatai bizonyos tájékoztatást nyújthatnak erről a kérdésről). Noha a vizsgálat szociológiai jellegű megközelítést (is) igényel, a dolgozat nem nélkülözheti a területi vonatkozásokat, illetve elemzést.
A disszertáció szociológiai vonatkozásai szükségessé teszik szociológus társkonzulens felkérését is.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2012-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )