Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Tomcsányi Teodóra
A mentálhigiéné multidiszciplináris lehetőségei a lelki egészség és lelki betegség területén

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
szociológiai tudományok
Mentális egészségtudományok Doktori Iskola

témavezető: Tomcsányi Teodóra
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem Mentálhigiéne Intézet
helyszín rövidítés: SE MI


A kutatási téma leírása:

Olyan témafeldolgozásokra, kutatással kísért aktivitásokra ösztönzés, amelyeknek középpontjában az egyén, a család, a közösségek, intézmények állnak, és a társadalom szellemi és lelki egészségi állapotának megtartására és javítására irányulnak.
A mentálhigiénés szemlélet terjedésével, melyet az egészségfejlesztés paradigmatikus hangsúlyeltolódásaira a figyelmet felhívó Ottawai Charta (1986) is megerősített, a biomedicinális egészségfejlesztés mellett – a spirituális dimenziót beleértve – a személyiségfaktorok, az életmód, a pedagógiai beavatkozások, a szociális integráció is központi jelentőséget kapott az emberek testi-lelki egészségének megőrzésében.
A társadalomtudományi megközelítésű lelkiegészség-kutatás minél több megalapozott normatív vonatkoztatási pontot, empirikusan is igazolható magyarázatot törekszik találni a vizsgált kérdésekre.
Tematikámban néhány olyan területet és jelenséget emelek ki a mentálhigiéné beavatkozási szintjeiből, amelyek a lelki egészség erőforrás-szemléletének fontos sarokkövei, s amelyekre vonatkozóan a Mentálhigiéné Intézetben tudományos munka és kutatás folyik.
Társadalmunk egyik legszembetűnőbb ismertetőjegye az együttélés, az életstílusok növekvő mértékű pluralitása, az ezzel együttjáró feszültségekkel.
Ugyanakkor a segítségnyújtás lehetőségei is szélesednek a lelki és társadalmi problémák kezelésében. A problémás jelenségek komplexitása miatt kitüntetett helye van a különböző foglalkozású humán segítők együttműködésének a mentális egészséget szolgáló, esetenként terápiás vagy terápiás hatású munkában. Így összetettebb feladatok magasabb szinten válnak megoldhatóvá. E tevékenységhez azonban megfelelő és speciális szakmai felkészültségre (mentálhigiénés többlettudásra) van szükség, mely kiterjed az önreflexív kompetencia, a hivatásgondozás és a szervezeti kultúra területére is.
A téma magában foglalja:
– Az egyéni és társadalmi léptékű lelki egészségvédelem koncepciójára vonatkozó primer, szekunder és tercier prevenciót érintő kérdéseit;
– Leggazdaságosabb primer prevencióként a humán segítő foglalkozásúak képzésére és veszélyeztető tényezőire (kiégés, segítő szindróma) vonatkozó vizsgálódásokat;
– Az életalakítás szempontjából jelentős lelki jelenségekkel, így többek között a bűntudat és a szégyen személyes, társadalmi és interkulturális szintű megjelenésével való tudományos foglalkozást;
– A kapcsolat és a teammunka kommunikációs és módszertani kérdéseit az egyes segítő szakterületek között. Az ismeretek összeadódásának szinergetikus hatását, az együttműködés kapcsolati viszonyaiból adódó konfliktusok feldolgozhatóságát. A kölcsönös megértés és együttműködés erőfeszítéseinek követését a tapasztalati tanulás útján;
– A több évtizedes lemaradást szenvedett együttműködések kérdésein folytatott tudományos munkát. Így a lelkigondozást és kapcsolatát más szakterületekkel: a pszichoterápiával, pedagógiával, szociális munkával. A határterületi kérdéseken végzett tudományos munkát;
– A csoportmunka, a szervezet és a közösségépítés kérdéseit, különös tekintettel a közösségi mentálhigiénén keresztül hatni kívánó vezetői attitűdökre, melyeknek súlypontjai:
az egész rendszerrel foglalkozás, a folyamatok irányítása, a változáshoz szükséges feltételek átlátása és kezelni tudása, értékmegtartás, értékátadás, megszabadulva a rárakódott ideológiai terhektől.

A lelki egészség, a lelkileg egészséges működésmód elérése, fejlesztése egyéni, közösségi és társadalmi szinten több tudományterület kompetenciája, így a mentálhigiéné határterületi kérdések megközelítésének és kutatásának az összekötő láncszeme lehet.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2012-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )