Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
CVD receptúrák és a bevonatolási környezet vizsgálata a bevonatolási hatékonyságot előre becslő rendszer kifejlesztése céljából

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pannonia
material sciences
Chemical Engineering and Material Sciences Doctoral School

Thesis supervisor: István Gábor Gyurika
co-supervisor: Tamás Korim
Location of studies (in Hungarian): Pannon Egyetem
Abbreviation of location of studies: PE


Description of the research topic:

1.Előzmények
A forgácsoló eszközök, valamint a képlékeny alakítástechnikában használt szerszámok esetén mechanikai tulajdonságnövelés céljából különböző bevonatokat alkalmaznak. Ezen tulajdonságnövelési lehetőségek mellett az utóbbi időben egyre jelentősebb célként fogalmazódik meg az eszközök élettartamának növelése is. Manapság az egyik leggyakrabban alkalmazott bevonatolási technológia a CVD eljárás. A kémiai gőzfázisú leválasztáson alapuló eljárás segítségével néhány század milliméter vastagságú bevonatok segítségével hatékonyan lehet növelni a különböző mechanikai tulajdonságokat. A CVD eljárással készített bevonatok hatékonysága megkérdőjelezhetetlen, azonban számos területen szükséges a további fejlesztés, az új bevonati receptúrák kidolgozása, illetve a már meglévő összetételek alkalmazási tartományainak kiterjesztése területén.
2.Kutatás célja
A kutatás fő célja a különböző alakadó és forgácsoló szerszámok mechanikai tulajdonságainak javítása érdekében készülő új CVD bevonati receptúrák megmunkálási környezettel összefüggő vizsgálatainak megvalósítása, melynek eredményeként olyan előre becslő modellt lehet felállítani, amely modell hatékonyan képes előre meghatározni a receptúra valamely összetevőjének mennyiségi változásából következő mechanikai tulajdonság módosulást. A kutatás másik fő célja megvizsgálni, hogy miként hatnak a kialakuló mechanikai tulajdonságokra a bevonatoló berendezés reaktorán belüli felvett alkatrész pozíciók. Előzetes vizsgálatok szerint relevánsan befolyásolja mechanikai tulajdonságot az alkatrészek reaktoron belüli elhelyezkedése. A kutatási feladat során a bevonatolási vizsgálatok során szerzett tapasztalatok alapján olyan modell felállítására van lehetőség, amely modell alapján szintén egy előre becslő mechanizmus képes dolgozni, mely rendszer virtuális környezetben lesz képes meghatározni a kívánt mechanikai tulajdonságok eléréséhez az alkatrész reaktoron belüli pozícionálási igényét.
3.Elvégzendő feladatok, azok időigényei
 Irodalmi áttekintés. Szakirodalmi adatok feldolgozása a forgácsoló és képlékeny alakító szerszámok bevonatolási technológiáinak területén. (időigény: kb. 8 hónap).
 Új CVD bevonati összetételekkel és az alkatrészek reaktoron belüli pozíciós lehetőségeivel kapcsolatos alapkutatások megvalósítása (időigény: kb. 6 hónap).
 Kísérlettervezés, kísérletek előkészítése (időigény: kb. 6 hónap)
 Bevonatolási kísérletek végzése, releváns minősítő vizsgálatok végrehajtása, mérési adatok feldolgozása (időigény: kb. 12 hónap)
 Matematika modellek létrehozása, algoritmusok készítése. (időigény: kb. 8 hónap)
 Eredmények visszaellenőrzése, dokumentálás (időigény: kb. 8 hónap)
4.Szükséges berendezések
A kutatásokhoz szükséges berendezések részben a Pannon Egyetem tanszékein, részben a kooperációs partnereknél (kiemelten Büttner Kft.) megtalálható.
5.Várható eredmények
Új CVD bevonati receptúrák esetén az összetevők mennyiségi változásából a kialakuló mechanikai tulajdonság módosulását előre becslő modell megalkotása. A kívánt mechanikai tulajdonságok elérése érdekében a bevonatolandó alkatrész reaktoron belüli ideális pozíciójának meghatározását megvalósító modell kifejlesztése.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-01-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )