Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zsuzsanna Kiss
Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők vizsgálata és egészségfejlesztési programok kidolgozása roma közösségekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Zsuzsanna Kiss
Location of studies (in Hungarian): PTE ÁOK Pécs, Szigeti u. 12.
Abbreviation of location of studies: ÁOK


Description of the research topic:

A hazánk legnagyobb kisebbségét a roma avagy cigány közösség képezi. A 2011-es népszámlálási adatok alapján hivatalosan 308.000 ember vallotta magát ehhez a kisebbséghez tartozónak, de mértékadó becslések alapján ez a szám valójában körülbelül 8-900.000 fő. A cigányság morbiditási és mortalitási mutatók lényegesen rosszabbak, illetve a születéskor várható átlagos élettartam is 10-12 évvel alacsonyabb, mint az országos átlag. Ezen mutatók javításához elengedhetetlen, hogy a roma közösségek tagjai megfelelő egészségi ismeretekkel és attitűdökkel rendelkezzenek. Kutatásunk célja a dél-dunántúli régióban pontos adatok gyűjtése a roma közösségek tagjainak egészségi állapotáról, egészségmagatartásáról, hogy hatékony egészségfejlesztési programokat dolgozhassunk ki és hajthassunk végre. Az egészségi állapot felmérése antropometriai- és laborvizsgálatok, illetve kérdőíves adatgyűjtés segítségével történik. A kapott eredmények alapján kidolgozott egészségfejlesztési programok során személyes és közösségi foglalkozások keretében tűzzük ki célul az egészséggel/betegséggel kapcsolatos tévhitek eliminálását, információközlést, attitűdformálást illetve a jó gyakorlatok megismerését, elsajátítását. Vizsgálatunk és programunk célcsoportját elsősorban hátrányos helyzetű településeken élő nők képezik, tekintettel a nők családban betöltött kiemelt szerepére.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-05-19

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )