Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zoltán Kustár
Ószövetségi történetírás. A történeti könyvek magyarázata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Debrecen University of Reformed Theology
theology
Doctoral School of Reformed Theology

Thesis supervisor: Zoltán Kustár
Location of studies (in Hungarian): Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Abbreviation of location of studies: DRHE


Description of the research topic:

Az Ószövetség könyveinek jelentős hányada Izráel történetének hosszabb-rövidebb időszakát mutatja be, történeti elbeszélés formájában. Ezek egy része rövidebb, epizódszerű elbeszélés (Ruth, Eszter), többsége azonban nagyobb történeti művekbe tagolódik (Józs–2Kir; 1Krón–Neh). Mózes öt könyvét szűkebb értelemben nem soroljuk a történeti könyvek közé. Ám valódi történetírásról a többi irat esetén sem beszélhetünk: ezek célja ugyanis az, hogy a múlt felől magát a jelent értelmezzék, bizonyságot téve arról az Úrról, akinek akaratát a történésekben megvalósulni látták.
A történeti könyvek előállása összetett folyamat. Ennek elején népi jellegű elbeszélések (mondák, legendák), rövidebb novellák vagy történeti tudósítások állnak, melyeket egyre bővülő szövegegységekben egyesítettek. Ennek során az újabb és újabb történeti kontextusban újabb és újabb célt és értelmet tulajdonítottak neki, részben a szövegbe vitt módosításokkal, részben az új kontextus adta „járulékos jelentés” eszközével. Az így egymásra rakódó értelmek azonban nem kioltották egymást, hanem termékenyen kiegészítették, többsíkú értelmezését téve lehetővé ugyanannak a szövegnek.
A témakiírás keretén belül a hallgatóknak lehetőségük van egy tetszőleges történeti könyv, elbeszélés-ciklus vagy elbeszélés tradíció-, irodalom-, redakciótörténeti és/vagy strukturalista, kompozíciókritikai elemzésére, igény szerint kitérve a szöveg bibliai és Biblián kívüli hatástörténetére is.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-04-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )