Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Imre Fertő
Az agrárpolitika hatása a mezőgazdaság regionális átalakulására

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Kaposvár
business and management
Doctoral School of Management and Organizational Science

Thesis supervisor: Imre Fertő
Location of studies (in Hungarian): Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
Abbreviation of location of studies: MATE


Description of the research topic:

A kelet-közép-európai országok mezőgazdaságának átalakulásáról jelentős hazai és nemzetközi irodalom áll rendelkezésre. A strukturális átalakulás regionális dimenziójával, illetve az agrárpolitikának a mezőgazdaság regionális alkalmazkodási folyamatára azonban eddig nem foglalkoztak. A tervezett kutatás ezt a hiányt kívánja bepótolni. A kutatás a mezőgazdaság strukturális átalakulásának regionális dimenzióit vizsgálja szisztematikusan farm szinten. A kutatásnak öt fontos célkitűzése van. Egyrészt, a farmok növekedésének tényezőit, azok regionális aspektusait vizsgálja vállalati szinten. Másrészt, a vállalatok piacra való be és kilépési stratégiáját elemzi. Harmadszor, kutatás szemügyre veszi az agrárpolitikai intéztedések foglalkoztatottságra gyakorolt hatását. Negyedszer, az agrárpolitika hatását vizsgálja a jövedelemegyenlőtlenségre különös tekintettel a regionális aspektusra. Végezetül, a mezőgazdaság termelési szerkezetének térbeli átalakulását elemzi arra kérdésre keresve a választ, hogy vannak-e agglomerációs hatások a két ország mezőgazdaságának egyes szakágazataiban.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2023-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )