Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Dósa Ágnes
Az orvosi jogviszony civilisztikai alapkérdései

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
egészségtudományok
Egészségtudományi Doktori Iskola

témavezető: Dósa Ágnes
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Az egészségügyi ellátórendszer működésének jogi környezete, és ezen keresztül orvos-beteg kapcsolat is jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A jogi szabályozás behatolt az egészségügyi ellátás legtöbb területére, kialakult az egészségügyi jog nemzeti és szupranacionális intézményrendszere. Az orvosképzésben önálló tárgyként jelent meg az egészségügyi jog a graduális képzésben. Az orvosi jogviszonyi interdiszciplináris szemléletű kutatása önálló tudományterületté fejlődött, a tudományos kutatás eredményei nagymértékben hozzájárultak az egészségügy szervezetrendszerének, felelősségi viszonyainak, a finanszírozási háttér tovább fejlesztéséhez.
Az orvosi, egészségügyi jogon belül szinte minden jogterületnek megvan a maga szerepe, így a nemzetközi jog, az alkotmányjog, a büntetőjog, a közigazgatási jog és a polgári jog (civilisztika) tudományos eszköztára nélkülözhetetlen a tudományterület további fejlődéséhez és az új kihívásokra való megfelelő reagáláshoz. Ugyanakkor a polgári jog kiemelt szerepet tölt be ezen a területen, hiszen az egészségügyi szolgáltató, az orvos és a beteg között létrejövő jogviszony alapvetően polgári jogi jellegű jogviszony (bár kétségtelen a közigazgatási elemek jelentősége is), a felek jogai, kötelezettségei, felelősségi kérdései elsődlegesen a polgári jog szabályozási területére tartozik.
Az orvosi jog kutatása interdiszciplináris szemléletet igényel, az általa felvetett összetett kérdésekre adott, tudományos igényű válaszok megtalálásához orvosi és jogi ismeretek elsajátítása és megfelelő szintetizálása szükséges. A dogmatikai, elméleti megközelítés mellett elengedhetetlenül szükséges a jogösszehasonlítás tudományos módszertanának ismeretek, és ma már ezen a területen az empirikus (pl. kérdőíves) kutatások is nélkülözhetetlenek a komplex folyamatok minél teljesebb megértéséhez. Sajátossága a területnek, hogy a rendkívüli mértékben felgyorsult természettudományos változásokra, az eredményekre az orvosi jognak is rövid időn belül tudományos igényű válaszokat kell találnia. Az igazságügyi orvostan diszciplinája nem választható el az orvosi jogtól, a két terület fejlődése csak szoros szimbiózisban képzelhető el.
Az orvosi felelősség a legrégebbi múltra visszatekintő, tudományos feldolgozottságát tekintve is a legfontosabb tudományterület az orvosi jogon belül, ugyanakkor vitathatatlan, hogy a XXI. század elejére a felelősségi rendszerek elégtelenné váltak mind prevenciós, mind kompenzációs, mind repressziós funkciójukat tekintve, ami a tudományos kutatást is új kihívások elé állítja. Számos olyan megválaszolatlan kérdés van, ami tudományos igénnyel kidolgozott válaszokat ifényel, hiszen a felelősségi rendszerek diszfunkciója, kiüresedése az ellátórendszer minden szereplője számára jelentős, az alaptevékenységre visszaható problémákat vet fel. Az életvégi döntésekkel kapcsolatban felmerülő orvosi jogi kérdések rendívül nagy jelentőségűek a modern terápiás lehetőségek fényében, ezen a területen is számos megválaszolatlan kérdés van. A genetikai ismeretek gyarapodásával és azoknak az orvoslásban történő felhasználásával megkezdődött ennek a területnek is a jogi szabályzása, nemzeti és szupranacionális szinten is, a terület rendívül gyors fejlődése azonban jelentős kihívást jelent, akár az adatvédelmi, akár a felelősségi, akár az önrendelkezési kérdéseket tekintjük. Az orvostudományi, orvosbiológiai kutatások területe az orvosi jogon belül az egyik legrégebben és legintenzívebben szabályozott kérdéskör, mégis számos máig feldolgozatlan területe van, az orvostudományi kutatások módszertanának fejlődéséhez a jogi háttérnek is idomulnia kell. A pszichiátriai betegek gyógykezelése számos jogi problémát vet fel a pszichiátriai betegségek sajátosságaiból adódóan, a jogi garanciák biztosítása, a meglévő jogi eszközrendszer finomítása a terápiás lehetőségek fejlődésével összhangban fontos kutatási terület.


Jelentkezési határidő: 2021-10-26


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )