Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Krenács Tibor
Connexin résjunkciók által közvetített direkt sejt-sejt kommunikáció defektusa malignus daganatokban

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
elméleti orvostudományok
Patológiai tudományok Doktori Iskola

témavezető: Krenács Tibor


A kutatási téma leírása:

A connexin fehéjékből képzett gap junction (rés junkció) membráncsatornák minden szolid szövetben nagy számban előfordulnak. Rajtuk keresztül közvetlenül közlekednek ionok, kis molekulasúlyú metabolitok, morfogének és másodlagos hírvivők, (pl. cAMP, IP3, Ca2+) szomszédos sejtek között, így funkcionálisan összekapcsolt sejthálózatok jönnek létre. A direkt sejt-sejt kommunikáció szerepet játszik pl. az akciós potenciál gyors és szinkron terjedésében szívizomban, az uterus kontrakciók szikronizálásában, a sejt-proliferáció és differenciálódás, valamint az embrionális morfogenezis szabályozásában. Elsők között hívtuk fel a figyelmet a direkt sejt-sejt kommunikáció feltételezhető szerepére a lymphoretikuláris rendszer működésében (J Histochem Cytochem 43:1125-37,1995; Eur J Immunol 27:1489-97,1997; Am J Pathol 152:993-1004,1998). Igazoltuk, hogy: 1) a kommunikációs csatornák megjelenése szoros összefüggést mutat a T-sejt függő antigén-ingerrel, ill. 2) a B-sejtek pozitív affinitási szelekcióját vezénylő follikuláris dendritikus sejtek (FDC) hálózata direkt kommunikáció révén funkcionális syncytium-ot képez, mely egyes B lymphocytákkal is hasonló információcserét folytat, ill. abortív Cx43 kifejeződést találtunk follikuláris- ill. köpenysejtes lymphomákban, míg egyes FDC sarcomákban a gap junction csatornák teljesen eltűntek. Jelentős direkt sejt-sejt kommunikációt és connexin expressziót figyeltünk korai izomdifferenciálódás és izomregeneráció kapcsán, ami myotubulus fúziót követően drámaian lecsökken (Histochem Cell Biol 123: 573–583, 2005; Histochem Cell Biol 125:705–716, 2006). Korai myogenezisben, csakúgy mint kísérletes cornea regenráció során, a connexin csatornák a sejtproliferáció szinkronizálásában vettek részt (Exp Eye Res 73:291-302, 2001). A résjunkciók szerepét a myogenezisben géntranszfekciós blokkolási kisérletek is igazoltuk (Exp Cell Res 313: 1135-1148, 2007).
A rés junkciók szerepére a daganatok kialakulása és progressziója kapcsán viszonylag kevés adat áll rendelkezésre. Vizsgálataink célja, klinikailag követett daganatok TMA (szöveti mikroarray) gyűjteményében (emlő-, tüdő-, vastagbél-, bőr carcinomák, lymphomák, csontdaganatok és melanomák) az adott normál szövetekben előforduló connexin izotípusok expressziójának vizsgálata fehérje és mRNS szinten, korrelációjuk a daganatprogresszióval és prognózissal. Daganatos sejtvonalak viselkedésének tanulmányozása a connexin expresszió és funkció manipulálása során.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2009-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )