Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Nadja El Beheiri
A római jog, mint a modern jogi gondolkodás alapja

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
law
Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Nadja El Beheiri
Location of studies (in Hungarian): PPKE JÁK
Abbreviation of location of studies: PPKE


Description of the research topic:

Kutatói tevékenységem központi eleme a joggyakorlat és a jogtudomány etikai alapjainak meghatározása. A mai világot egy gyors és szerteágazó fejlődés jellemzi, ahol a jog nem mellőzheti a szilárd etikai alapokat. Az európai jogrendszereket ma is meghatározó értékek és jogelvek nem kis részben a római magán- és közjogra vezethetőek vissza. Kutatásaim fő célja ezeknek az ókori forrásoknak a kimutatása. Ezen belül lényeges elem a jog és a filozófia kapcsolatának vizsgálata. Fontos feladatnak tekintem még a római jogban rejlő természetjogi alapoknak a modern jogfejlődésben történő hasznosítását is. A Római Jogi Tanszéken „Regulae iuris” elnevezéssel egy interdiszciplináris kutató csoport is működik, amelynek fő célja a jog történeti és aktuális kérdéseinek római jogi, természetjogi valamint jogfilozófiai megközelítése. A fent említett kutatási célok megvalósításánál nagy súlyt fektetek a módszertani kérdésekre.

A konkrét kutatási témák különböző jogterületekről származnak. A magánjogi részeknél a jogi forrásokat tartom a legfontosabb alapnak, s ezek nyelvtani elemzésből indulok ki. A közjogi kérdéseknél a történeti valamint retorikai forrásokat tekintem kiindulópontnak. A közjogi témáknál külön kiemelendőnek tartom még Theodor Mommsen munkásságának kritikai elemzését. Az eredeti forrásokon túl természetesen minden témánál fontosnak tartom a nemzetközi (német, olasz, francia valamint angol) szakirodalom feldolgozását is.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-06-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )