Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Zoltán Rónay
A jog, mint a tanárképzés és tanártovábbképzés kerete és tárgya

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Eötvös Loránd University, Budapest
educational sciences
Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Zoltán Rónay
Location of studies (in Hungarian): ELTE PPK NDI
Abbreviation of location of studies: NDI


Description of the research topic:

A jogszabályi keretek alapvetően határozzák meg a köznevelés működését. Magukban foglalják az intézményirányítás, az intézmények szerkezetének és működésének szabályait, rögzítik az köznevelésben résztvevők, a pedagógusok, a tanulók és szüleik, valamint az e személyek alkotta közösségek jogait és kötelességeit. A jog szerepe azonban túlmutat a puszta szabályozáson, maga is a tanítás tárgyává válik. Az iskolai nevelés egyik lényeges, de kevéssé hangsúlyozott és a pedagógiai programokban sem látványosan megjelenő eleme az állampolgárságra és ahhoz szorosan kapcsolódva a jogtudatosságra nevelés. Ahhoz azonban, hogy a pedagógusok ennek eleget tehessenek, maguknak is jogkövető és jogtudatos állampolgárként kell eljárniuk. A jogtudatosság nem csupán a normatív előírások, de olyan mélyen gyökerező alapelvek ismeretét is jelenti, amelyek révén a pedagógus képes kritikusan olvasni és magyarázni a jogszabályokat, felismeri a jogelvek és az írott (ún. pozitív) jog ellentmondásait.

E doktori kutatási téma felöleli a pedagógusok, pedagógusjelöltek és tanulók jogtudatossága állapotának felmérését, a jogi kultúra állapotának és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálatát. Kiterjed olyan módszertani megoldások – elsősorban nemzetközi összehasonlításon alapuló – vizsgálatára, amelyek révén a jogtudatosságra nevelés oktatása a tanárképzésben és továbbképzésben kialakítható, valamint a jogtudatosságra nevelés lehetőségeinek kutatására a hazai iskolákban, illetve ehhez kapcsolódóan pedagógiai módszerek adaptálására, illetőleg kidolgozására, esetleges tananyagfejlesztési lehetőségekre.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-04-21

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )