Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Szabolcs Fischer
A vasúti mérővonatok vágánygeometriai, síndiagnosztikai és járműdinamikai méréseinek komplex idősor-analízise

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
civil engineering
Multidisciplinary Doctoral School of Engineering Sciences

Thesis supervisor: Szabolcs Fischer
Location of studies (in Hungarian): Széchenyi István Egyetem
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A kutatási témában hagyományos és modern matematikai statisztikai és fuzzy/fuzzy-random módszereket felhasználva kell hosszabb idősorokat elemezni több magyarországi vasútvonalra fontos vonatkozóan.
A következő általánosnak tekintett jellemző adatsorok jöhetnek szóba:
– vágánygeometriai paraméterek (nyomtávolság, irány, süppedés, síktorzulás, stb.),
– síndiagnosztikai paraméterek (sínprofil, sínkopás, örvényáramú és UH mérések, stb.)
– járműdinamikai paraméterek (többirányú és több pozíciójú járműgyorsulások, stb.)
Elsődlegesen ki kell választani az(oka)t a speciális pályaszakasz(oka)t a MÁV/GYSEV vasúti hálózatán, amelyek esetében a statisztikai elemzések várhatóan megfelelő eredményeket biztosítanak, vagy az elemzésük fontos, akár nemzetgazdasági jelentőségű is lehet. Ilyen lehet például a különleges fel- illetve alépítményi kialakítások hosszútávú vasúti pályageometriára, síngeometriára, járműdinamikára, stb. gyakorolt hatásának vizsgálata. Az adekvát eredmények megfogalmazásához minden esetben szükség van összehasonlításra hagyományos kialakításokat illetően. referenciaszakaszok figyelembevételével. Az elemzések során pontosan meg kell határozni, hogy milyen pályageometriai és pályaszerkezeti esetekre kell és célszerű vizsgálni az adott változatokat, például az ív-/irányviszonyokat, magassági vonalvezetést, vágányrendszert, sínrendszert, felépítmény-szerkezeti típusokat.
A kutatás eredményeként a nehezen kezelhető statisztikai nagyminták különleges idősor-analízise, a hagyományos átlag/szórás paraméterek számításán túlmenően az eloszlás- és sűrűségfüggvények elemzése akár klasszikus valószínűségelméleti, akár fuzzy/fuzzy-random módszerekkel történhet.
A mérési adatok felhasználásához a MÁV/GYSEV hivatalos engedélye szükséges, amit a konkrét téma elnyerése után lehet a témavezetőn keresztül kérvényezni.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-04-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )