Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Klára Törő
A környezet-meteorológiai tényezők szerepe a mortalitásban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Klára Törő
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az éghajlati tényezők egészségügyi hatásai már évszázadok óta ismertek ugyan, a tudomány mind ez ideig adós maradt az éghajlatváltozás átfogó orvos-biológiai vonatkozású elemzésével, a klímamodellek egészségügyi szempontjainak feltárásával. A globális felmelegedés hatásai, az éghajlatváltozás közvetlenül befolyásolja az ember életminőségét, egészségét, hatással lehet a betegségek kialakulására, akár a hirtelen halál eseteinek bekövetkezésére. Az éghajlatváltozás korunk egyik legfontosabb, az emberiség jövőjét alapvetően meghatározó tényezőjévé válik. A globális felmelegedés legfőbb okának az emberi tevékenység okozta növekvő üvegházgáz kibocsátást tekintették, melynek következtében az ember környezetét folyamatos túlterhelte, és megváltoztatta a geo-biológiai rendszereket. Az elmúlt évtizedekben mért átlaghőmérsékleti idősor éghajlati modellekkel történői szimulációi segíthetnek annak eldöntésében, hogy milyen mértékben tehető felelőssé az emberi tevékenység. Akár a globális átlagot, akár a földrészenként számított átlaghőmérsékleti idősorokat vetjük össze az elmúlt 100 év klímaszimulációival, egyértelmű a XX. század utolsó negyedében az antropogén melegítő hatás.

A klimatikus tényezők emberi szervezetre gyakorolt hatásainak eredményes vizsgálata komplex tevékenységet és interdiszciplináris együttműködést feltételez. Az időjárási tényezők az emberi szervezetet, testi, lelki egészséget alapvetően befolyásolják. A klímaváltozás bekövetkezte hosszú időtartamot ölel fel, ami csupán több emberöltőt, akár az emberiség teljes történelmét átfogva magyarázható. Még nem készültek el azok a meteorológiai modellek, amelyek hosszabb idősorok elemzése alapján az időjárási tényezőknek az emberi szervezetre, alkalmazkodására gyakorolt hatásait feltárják. Felmerül a kérdés, hogy a klímaváltozás milyen hatással lesz az emberi egészségre, ezen keresztül a társdalomra, civilizációra, és hogy a természeti környezet drasztikus változása túlélhető-e. Az éghajlatváltozás az emberi életet közvetetten (mezőgazdaság, halászat, energiaforrások, stb.) és közvetlenül (sérülések, fulladás, hőguta, stb.) is fenyegeti. A természeti környezet megváltozása és az emberi szervezetre gyakorolt hatásai nemcsak a múlt érdekes eseményeinek tekinthetők, hanem fontos az a kérdés is, hogy hogyan hatnak a meteorológiai tényezők az emberi egészségre a jövőben. Az időjárási paraméterek változása mellett bármikor felütheti a fejét egy világméretű járvány, és bolygónkon a természeti csapások egyre intenzívebbé és gyakoribbá válnak.
További megfigyeléseket és kutatásokat igényel annak eldöntése, hogy csupán a természetes klimatikus ingadozás okozza-e az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményeit, vagy pedig az emberi tevékenység káros hatásai miatt kialakult irreverzibilis folyamat tanúi vagyunk. A klímaváltozás hatásai között a legfontosabb az ebben a tárgykörben eddig kevéssé hangsúlyozott emberi élet és egészség veszélyeztetettségének feltárása, és a jövőben olyan PhD kutatómunka végzése, mely elemzi a rizikó faktorokat és mortalitási adatokat, továbbá hatékony védelmi stratégia kialakítását képes megalapozni.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )