Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
A fogfejlődésben szerepet játszó sejtek funkcionális jellemzése

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Rácz Károly Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Köles László
helyszín (magyar oldal): SE
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A fogfejlődésben szerepet játszó sejtek közül elsősorban a fogzománc képzésében alapvető fontossággal bíró ameloblastok elektrofiziológiai tanulmányozását és funkcionális jellemzését tűztük ki célul. Az ameloblasztok elektrolitokat transzportáló epitélsejtek. Bár szekrétumuk nagyon eltérő, mégis számos hasonlóságot mutatnak a pankreász, nyálmirigyek vagy vese iontranszportot folytató epitéliumaival. Emellett az ameloblasztok felelnek a hidroxi-apatit építőköveinek, a kalcium és foszfát ionoknak a mineralizációs térbe juttatásáért is. A zománc többlépéses epitél szekréció eredményeként jön létre. Először, a "szekréciós" ameloblasztok kialakítják a zománc réteg teljes vastagságát, melynek ásványianyag-tartalma azonban nagyon alacsony. Majd „érett” ameloblasztokká differenciálódnak, melyek miközben eltávolítják a szerves mátrixot a zománcból annak helyét hidroxi-apatit kristályokkal töltik ki, ezáltal hozva létre az emlős szervezetben található legkeményebb, legmineralizáltabb struktúrát. Az amelogenezis folyamatának feltérképezése számos kutatás fókuszában áll, azonban ezek szinte kizárólag ultrastrukturális, immunhisztokémiai és génexpressziós vizsgálatokat, valamint génkiütött egér modelleket alkalmaznak. Nem állnak rendelkezésre funkcionális adatok, amelyek a feltételezett molekuláris mechanizmusokat alátámasztanák.
Célunk, hogy meghatározzuk az érett ameloblasztokon található iontranszporterek/csatornák közül melyek vesznek részt a mineralizációban, külön figyelmet szentelve annak a pH regulációs mechanizmusnak, mely neutralizálni képes a hidroxi-apatit kristályok képződése során felszabaduló nagy mennyiségű protont.
Modellként elsősorban patkány metszőfogból izolált primér ameloblasztokat illetve HAT-7 ameloblaszt sejtvonalat tervezünk alkalmazni.
Vizsgálataink kiemelt céljai:
- Polarizált egysejtrétegeket és izolált sejtpreparátumokat hozunk létre HAT-7 sejtekből és patkány primér ameloblasztokból, melyek alkalmasak funkcionális elektrolittranszport mérésekhez sejt- és molekuláris szinten.
- Jellemezzük az ioncsatornák és elektrogén transzporterek által létrejövő Cl-, K+ and Ca2+ áramokat mind HAT-7 sejteken, mind primér ameloblasztokon, patch clamp technika segítségével.
- Receptor agonisták/antagonisták, valamint szignál útvonalak aktivátorai/inhibítorai segítségével azonosítjuk a transzport szabályozásáért felelős receptorokat és jelátviteli útvonalakat patch clamp technika segítségével.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2021-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )