Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Az ideg- és immunrendszer kölcsönhatásának vizsgálata a szájüregi gyulladásos folyamatokban.

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Gábor Gerber
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Az utóbbi évtizedekben összegyűlt bizonyítékok alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy az immunrendszert és az idegrendszert nem tekinthetjük két elszeparált, különálló egységnek, sokkal inkább két együttműködő, egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerről beszélhetünk. Az immunrendszer sejteinek endokrin és parakrin működése nagymértékben befolyásolhatja az egyed viselkedését, hozzáigazíthatja a szervezet szisztémás állapotához, az idegrendszer neuropeptidjeivel képes befolyásolni az immunológiai folyamatokat. A gyulladásos folyamatok, melyek e két rendszer együttműködésével jönnek létre és zajlanak le, fontos védekező szerepet töltenek be, de sok esetben – különösen a steril gyulladások esetén – a környező szövetek komoly másodlagos károsodásával járhatnak. A fogorvosi kezelések során iatrogén ártalomként is kialakulhatnak ilyen gyulladások.
A dentalis pulpa vizsgálati célpontként több szempont okán is megfelelő választás az idegrendszer és az immunrendszer kapcsolatának vizsgálatához(1.) Az inflammatio és az azt kiváltó iatrogen sérülés mértéke, kiterjedése jól gradálható, viszonylag pontosan megbecsülhető,(2.) a dentalis pulpa a környező szövetektől izolált, (3) beidegzése egyirányú, kereszbeidegzés ritka, a ganglion trigeminale somatotopikus elrendezése lehetővé teszi az esetlegesen sérült területekhez tartozó neuronok génexpresszió változásának vizsgálatát, annak összehasonlíthatóságát más területekkel,(4) a dentalis pulpa kivételes mértékű idegellátottsága, mely lehetőséget ad a polimodális és nociceptív idegvégződések vizsgálatára,(5) annak ellenére, hogy viszonylag könnyen elérhető műtéti terület, a fogpulpa vizsgálatával szerzett adatok jól alkalmazhatóak mélyebb szövetek működésének, elváltozásainak megértéséhez .
A laborunkban kifejlesztett steril pulpitis modell segítségével az ideg- és immunrendszer interakciójának mechanizmusát tanulmányozzuk elsősorban morfológiai, hisztokémiai módszerekkel patkány moláris fogaiban.
E vizsgálatok során az afferens és szimpatikus efferens rostok funkcionális szerepét igyekszünk feltárni a gyulladások kialakulásában.
Vizsgálataink várhatóan a vezetéses érzéstelenítés során kialakuló „kémiai denerváció” pulpára való hatásának, valamint a nagymértékben inflammált fogak (hot tooth) érzéstelenítéssel kapcsolatos problematikájának megértésében is fontos előrelépést hozhatnak.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )