Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A psoriasis immunpathomechanizmusának vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Károly Rácz Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Péter Holló
Location of studies (in Hungarian): SE Bőrgyógyászati Klinika
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A psoriasis az immunmediálta gyulladásos kórképek (IMIDs) csoportjának tagjaként a népesség 1,5-2 %-át érintő megbetegedés. Pathogenezisének molekuláris szintű megismerése a gyakorlati medicina vonatkozásában döntő fontosságú. Az alkalmazott gyógymódok pontos hatásmechanizmusának, alkalmazhatóságának tisztázása mellett egyre nagyobb az igény a hatékonyság prognosztizálására.

A psoriasis gyógykezelésében hatalmas áttörést hozott a biológiai válaszmódosító szerek bevezetése. A leggyakrabban alkalmazott terapeutikumok, a TNF-α gátlók átütő sikere ellenére a betegek egy jelentős része primeren vagy szekunderen terápiarezisztens. Emiatt alapvető fontosságú lenne a várhatóan megfelelő terápiás válasszal reagáló betegek szelektálása a kezelésbe való beválasztás előtt. A hatásosság prediktív tényezőinek vizsgálata költséghatékonysági megfontolásokat illetően is abszolút jelentőséggel bír. Emellett pedig az esetleges mellékhatások fellépése is elkerülhető azon betegeknél, akiknél a prognosztikai markerek alapján vélhetőleg amúgy sem lenne hatásos a kezelés.

A psoriasis, mint immunmediálta gyulladás eddig azonosítatlan antigénhatásra kialakuló szervezeti válaszreakciónak tekinthető. A folyamat meghatározó első lépése a T-lymphocyták (döntően Th1, Th17 útvonal) migrációja a bőrbe a proliferáló, dermális mikroerek endothelrétegén keresztül.
A homing folyamatának egyik fő szereplője, a cutan lymphocyta asszociált antigén (CLA). Ligandja az endothel sejteken expresszálódó e-selectin. Az antigénhatásra aktiválódó, érő T-lymphocyták felszínén expresszálódva létesít kapcsolatot a dermális erek endothelsejtjei és a perifériára vándorló érett T-sejtek között, lehetővé teszi azok endothelen keresztüli áthatolását. A mai felfogás szerint a psoriasisos bőrtünetek kialakulásának kezdeti fázisában, a tünetek iniciálásban van leginkább jelentősége.
Többfajta kezelési mód (szisztémás Methotrexat, szinkron balneo-fototerápia) esetében már vizsgálták a CLA prognosztikai szerepét, a TNF-α gátlók vonatkozásában azonban még nincsenek eredmények.
A számos megválaszolandó kérdés között szerepel azon fő antigénstimulus mibenléte, mely az antigénprezentáló sejtek aktiválásán keresztül a T-sejtek maturációját, CLA-expresszióját, perifériára történő vándorlását elindítja. Amennyiben igazolódna az a feltevés, miszerint egy fertőzéses folyamatban szereplő bakteriális antigénhatás iniciálja a gyulladásos folyamatot, meg kell ismernünk azokat az immunrendszeri eltéréseket, melyek a psoriasisra fogékony egyéneknél egy fokozott szervezeti válaszreakciót, a patogén kórokozó eliminálása után várhatóan lecsengő gyulladás helyett elhúzódó inflammációt eredményeznek. Ebben a vonatkozásban elsődlegesen további vizsgálatot igényel a T-sejtek fő proliferációs szignáljaként számontartott IL-2 molekulának, valamint az IL-2 receptor α alegységeként ismert CD25-nek a módosult expressziója.
Az IL-2 jelen ismereteink szerint az immunszuppresszív hatású regulátoros T-sejtek (Treg-sejtek) funkcionálásában, a normál körülmények között kialakuló, egészséges immunválasz lecsengésében bír jelentőséggel.
További felderítésre váró terület az érendothelsejtek és a leukocyták felszínén expresszálódó CD31 (PECAM-1=platelet-endothel cell adhesion molecule-1) molekula pontos pathogenetikai szerepének tisztázása, mivel több vizsgálatban kimutatták a psoriasis súlyosságával való negatív korrelációját, vagyis a sikeres kezelésnek szintén esetleges prognosztikai markereként szolgálhat.

Vizsgálataink során a kezelésben részesülő pácienseknél a terápia kezdete előtt, majd meghatározott időszakokban a perifériás vérből áramláscytometriai módszerrel és a bőrből vett mintákon immunhisztokémiai módszerrel vizsgáljuk a különböző markerek expresszióját. Evvel párhuzamosan monitorozzuk a klinikai állapot alakulását. A kapott eredményeket a klinikai állapot alakulásával összevetve statisztikai módszerekkel értékeljük.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )