Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
György Molnár
Az egész életen át tartó tanulás motivációi és IKT-alapú támogatási lehetőségei

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Eszterházy Károly University of Applied Sciences, Eger
educational sciences
Doctoral School of Education

Thesis supervisor: György Molnár
Location of studies (in Hungarian): EKE EGER
Abbreviation of location of studies: EKE


Description of the research topic:

A kutatási téma célja az egész életen át tartó tanulás motivációs tényezőinek és azok kapcsolatainak megállapítása, együttesen ugyanezen motivációs tényezők IKT-val támogatott lehetőségeinek feltárása.
A témában történő vizsgálódás felöleli az egész életen át tartó tanulás emberi tényezőit is, elsősorban a felnőttoktatás, felnőttképzés tantárgy-pedagógiai vonatkozásában. Emellett a kutatás további célja az élethosszig tartó tanulás szerepének vizsgálata napjainkban a középfokú oktatás, a végzettség, és szakképzettségvonatkozásában, valamint a hagyományos és az IKT-alapú korszerű tanulási környezet hatásának feltárása az egész életen áttartó tanulásra, a motivációs tényezők, hatékonyság szemszögéből. e vizsgálatok körét alkotja a tanítási-tanulási folyamatba történő adaptáció során felmerülő kérdések és sajátosságok elemzése is. A kutatási téma keretein belül tehát fontos szerepet játszanak a pedagógusok digitális kompetenciái és az egész életen át tartó tanulás, ennek releváns motivációs tényezőinek kapcsolata, az oktatási, tanulástámogatási és tanulásszervezési módszerek tényezőinek vizsgálata, különös tekintettel az egyéni tanulásra és e-learning alapú lehetőségekre, azok IKT-alapú támogatására. További vizsgálandó területként jelenik meg a digitális kompetenciafejlesztések hatásának vizsgálata az informális tanulási dimenzióra.


Deadline for application: 2021-05-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )