Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Szabó
A latin és keleti egyházi törvénykönyv viszonyának kérdése a kánonjogi doktrína fejlődése tükrében

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Pázmány Péter Catholic University, Budapest
theology
Doctoral School of Sacred Theology

Thesis supervisor: Péter Szabó
Location of studies (in Hungarian): PPKE Hittudományi Kar
Abbreviation of location of studies: KJPI


Description of the research topic:

A címben jelzett dilemma a modern egyházi kodifikációval egyidős. Abból a döntésből fakadóan, hogy a katolikus egyház közös fegyelmét nem egy, hanem két kódexbe foglalták, miközben a két jogrendet egyaránt érintő „rítusközi” kapcsolatok mindennaposak, a két kodifikált jogrend egymáshoz való viszonya régóta élénk tudományos reflexió tárgyát képezi.
A szóban forgó egyházi törvénykönyvek kihirdetésének időbeli eltolódásából adódóan a téma öt periódust ölel fel: (1) a modern kodifikáció előtti helyzet; (2) a CIC’1917 és a reá vonatkozó doktrína; 2 A XII. Piusz-féle keleti kodifikáció („CICO”) hatása; (3) a hatályos latin törvénykönyv (CIC 1983) viszonya a korábbi keleti joghoz; s végül (4) a keleti kódex (CCEO 1990) hatása a latin jogra, különös tekintettel a CCEO 1. kán. értelmezése terén felmerült bizonytalanságokra.
A kérdés jelentőségét mutatja, hogy a témát több szentszéki dokumentum is érintette: egy 1992-es államtitkársági leírat, egy a Pápai Törvényszövegek Tanácsa által kiadott „Nota explicativa” (2011), illetve utoljára Ferenc pápa De cocordia inter Codices kezdetű 2016-os törvénye. Ez utóbbi dokumentumokból érdekes szemléletmódbeli differenciák rajzolódnak ki. Ezen eltérő trendek kritikai elemzése a disszertáció sajátos értéke lehet, mely a kánonjogtudomány e fontos kérdése számára előremutató eredmények kimunkálásának lehetőségét rejti magában. A latin és görögkatolikus rítus együttélése a téma hazai feldolgozásának sajátos gyakorlati jelentőséget is ad.

a téma feltérképezéséhez ajánlott bevezető irodalom:
ERDŐ P., A szentségi jog rítusközi (egyházközi) kérdései (keresztség), in Orientalium dignitas. A XIII. Leó pápa által kiadott ‘Keletiek méltósága’ kezdetű apostoli levél centenáriuma alkalmából tartott szimpózion anyaga, 1994. november 2–4, OROSZ L. (szerk.), Nyíregyháza 1995, 129–145 [lásd még: Ua., Az élő Egyház joga, Budapest 2006, 337–357].
SZABÓ P., Continuità e discontinuità tra ius vetus e diritto codificato alla luce dei cc. 1-6 del CCEO, in Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017, Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917–2017), edited by Georges RUYSSEN – Sunny KOKKARAVALAYIL (Kanonika 25), Roma 2017, 33–57, 36–44.
Pablo GEFAELL, Harmonizing the Canons, Banglore 2016, x+157 pp.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-08-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )