Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Dániel Sándor Bachrathy
Sztochasztikus rezonancia hatása nemlineáris késleltetett mechanikai rendszerekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: Dániel Sándor Bachrathy
Location of studies (in Hungarian): BME Műszaki Mechanikai Tanszék fszt. 8.
Abbreviation of location of studies: MM


Description of the research topic:

a.) Előzmények:
Jelenleg futó OTKA (FK-124462: 2017-2021; és PD-124646: 2017-2020) és korábbi OTKA (PD-112983: 2014-2017) és ERC projekt (SIREN G.A. #340889: 2014-2019), ipari megbízások.

b.) A kutatás célja:
Számos mechanikai rendszerben megjelenik az időkésés, amely stabilitásvesztéshez vezethet. Tipikus példa a szabályozó rendszer késése, a szerszámgéprezgésnél jelentkező fogkövetési időtartam okozta késés és az emberi egyensúlyozásnál a reflex késés. Ezen hatások nemkívánt rezgésekhez, stabilitás vesztéshez vezethetnek. Egy korábbi munkában megmutattuk, hogy a sztochasztikus hatásoknak nagy amplitúdójú rezgésekhez vezethetnek a stabilitási határ közelében a sztochasztikus rezonancia miatt. Ezen lineáris modellek által megjósolt (végtelenül) nagy amplitúdójú rezgések pontosabb vizsgálatához már mindenképpen figyelembe kell venni a nemlineáris hatásokat.
c.) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye
1. Irodalomkutatás: késleltetett rendszerek dinamikája, bifurkációelmélet, sztochasztikus rendszerek. (0,5-1,5 év)
2. Algoritmusok kidolgozása: Elméleti eredmények alkalmazása sztochasztikus időkésés vizsgálatára. Szökési idő becslése numerikus szimulációkkal szubkritikus bifurkáció esetén. Közelítő elméleti modellek fejlesztése (1-2 év)
3. Az elméleti eredmények összevetése mérési adatokkal. Egyszerűsített mérési környezet kiépítése. (0,5-1 év)
4. Publikációs munka: 1. év: magyar és nemzetközi konferenciák, 2. év: idegen nyelvű konferencia és IF cikk, 3. év: idegen nyelvű konferencia és IF cikk, 4. év: IF cikk, és értekezés.
d.) A szükséges berendezések: A kutatás elvégzéséhez szükséges berendezések a BME Műszaki Mechanikai Tanszéken rendelkezésre állnak. Számítógépes háttér, szoftverek, rezgésmérők, analóg-digitális átalakítók.
e.) Várható tudományos eredmények: Gépészetben is alkalmazható modellek a stabilitás számításához, amelyek nagyobb összhangban vannak a mérési eredményekkel
f.) Irodalom
1. Fodor, Gergő ; Sykora, Henrik T ; Bachrathy, Dániel,Forgácsolóerő modellezése sztochasztikus folyamatokkal esztergálás során, XIII. Magyar Mechanikai Konferencia,Miskolc. (2019) p. 38
2. T Sykora, Henrik ; Fodor, Gergő ; Hajdu, Dávid ; Bachrathy, Dániel,Solving Periodic Stochastic Problems with Delays with the help of Julia,In: JuliaCon 2019, Electronic Book of Abstracts,(2019) p. 1
Sykora, Henrik T ; Bachrathy, Dániel, Stochastic semidiscretization method: Second moment stability analysis of linear stochastic periodic dynamical systems with delays, APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 88 pp. 933-950. , 18 p. (2020)
3. Sykora, Henrik ; Christopher, V. Rackauckas ; David, Widmann ; Dániel, Bachrathy,StochasticDelayDiffEq.jl - An Integrator Interface for Stochastic Delay Differential Equations in Julia, In: Claude, Henri Lamarque ENOC 2020 abstracts : European Nonlinear Dynamics Conference
4. Bachrathy D: Robust Stability Limit of Delayed Dynamical Systems, PERIODICA POLYTECHNICA-MECHANICAL ENGINEERING (2015) 59:(2) pp. 74-80.
5. Bachrathy D, Munoa J, Stepan G: Experimental validation of appropriate axial immersions for helical mills, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY (2015) 80: (5-8) pp. 1-8.
6. Stepan G, Munoa J, Insperger T, Suricoc M, Bachrathy D, Dombovari Z: Cylindrical milling tools: Comparative real case study for process stability, CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY (2014) 63: (1) pp. 385-388.
7. Bachrathy D, Stepan G: Improved prediction of stability lobes with extended multi frequency solution, CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY (2013) 62: (1) pp. 411-414.
8. Bachrathy D, Stepsn G, Turi J: State dependent regenerative effect in milling processes, JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS (2011) 6: (4) 9 p. Paper 041002.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-03-23

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )