Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
László Mészáros
Alakemlékező nano- és hibridkompozitok fejlesztése

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
mechanical engineering
Géza Pattantyús-Ábrahám Doctoral School of Mechanical Engineering

Thesis supervisor: László Mészáros
Location of studies (in Hungarian): Polimertechnika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., T épület 307.
Abbreviation of location of studies: PT


Description of the research topic:

a.) Előzmények: Az intelligens anyagok fejlesztése meghatározó szerepet tölt be a kutatások területén napjainkban. Ilyen intelligens anyagok közé sorolható az alakemlékező polimerek családja is. Ezek a polimerek külső, nem mechanikai inger hatására tudják megváltoztatni az alakjukat, jellemzően egy programozott alakról alakulnak vissza az eredeti alakjukra. Bár az alakemlékezési folyamat során a deformáció mértéke akár több száz százalékos is lehet, de többnyire kis munkavégző képesség jellemző az ilyen polimerekre. A munkavégző képesség fokozására sikeresen alkalmaztak már mikro- és nanoméretű erősítőanyagokat. A nanorészecskék alkalmazása területén egyfelől még vannak feltáratlan területek köszönhetően a számos megvalósítható anyagkombinációnak, másfelől a nano- és mikrorészecskéket egyaránt tartalmazó alakemlékező hibridkompozitokkal igen kevés kutató foglalkozott ezidáig.
b.) A kutatás célja: Alakemlékező nano- és hibridkompozitok fejlesztése. Az előállított kompozitok, hibridkompozitok szerkezetének elemzése, és a kialakuló tulajdonságok anyagszerkezeti szintű magyarázata.
c.) Elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
• A hagyományos szálak és a nanorészecskék, illetve hibridjeinek polimerek mechanikai tulajdonságokra, ezen belül az alakemlékezési tulajdonságokra gyakorolt hatásainak szakirodalmi feltárása (időigény: kb. 12 hónap).
• Alakemlékező nano- és hibridkompozitok előállítása, az előállított kompozitok minősítése hagyományos kvázi-statikus mechanikai vizsgálatokkal, illetve a nanorészecskék eloszlatottságának ellenőrzése (időigény: kb. 20 hónap).
• A hibridkompozitok morfológiájának feltárása, különös tekintettel az erősítőanyagok és a mátrix között kialakuló határfázisok elemzésére. Az eredmények alapján anyagszerkezettani magyarázatok megfogalmazása (időigény: kb. 16 hónap).
d.) A szükséges berendezések: A kutatómunkához szükséges technológiai, anyagvizsgáló és mérőberendezések a Polimertechnika Tanszék laboratóriumában rendelkezésre állnak.
e.) Várható tudományos eredmények: Új polimer mátrixú alakemlékező nano- és hibridkompozitok fejlesztése, a morfológia és mechanikai tulajdonságok közötti kapcsolatok feltárása.
f.) Irodalom:
• Karger-Kocsis J., Kéki S.: Review of progress in shape memory epoxies and their composites. Polymers 10, ID: 34 (2018)
• Mészáros L.: Elastic recovery of polyamide 6 matrix nanocomposites and their basalt fiber co-reinforced hybrids. e-Polymers, 17, 349-354 (2017).

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2021-03-23

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )