Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A pedagógiai kommunikáció és az interakciók hatékonyságának kutatása a sportoktatásban

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
educational sciences
Education and Society Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Gyöngyvér Prisztóka
Location of studies (in Hungarian): PTE OTNDI
Abbreviation of location of studies: OTNDI


Description of the research topic:

Kutatási témánkat a testnevelő tanári tevékenységekre irányítottuk azzal a céllal, hogy a sportoktatás gyakorlatából kiindulva tárjuk fel azokat a főbb interakciókat, amelyek tipikusnak mondhatók, azonban eltérést jelentenek a közismereti órákon alkalmazottakhoz képest az oktatási-nevelési folyamat egyes fázisaiban.
A testnevelő tanár (edző) tanórai (edzői) munkájának ilyen irányú elemzése fontos információkat szolgáltat arról, hogy milyen a tanárok (edzők) pedagógiai és kommunikációs felkészültsége, hozzáállása és beállítódása pályája iránt.
A sportpedagógus munkájának mennyiségi elemzése során meghatározhatók a tipikusnak mondható interakció-formák, amelyek az oktatási-nevelési folyamat részét képezik. A minőségi mutatók vizsgálatán, valamint a konfliktushelyzetek megoldási eljárásainak elemzése során felvázolható kommunikációs kultúrájuk, eszköztáruk milyensége.
Mindezek eredményeként a sportszakemberképzés során alkalmazkodni lehet mind a képzési struktúrák alakításával, mind a szakmai tartalmak megválasztásával az újonnan megjelenő szükségletekhez, külső körülményekhez és elvárásokhoz.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-11-05

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )