Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Béla Horváth
Irodalompedagógia az új évezredben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Pécs
educational sciences
Education and Society Doctoral School of Education

Thesis supervisor: Béla Horváth
Location of studies (in Hungarian): PTE OTNDI
Abbreviation of location of studies: OTNDI


Description of the research topic:

Ma a világban többféle irodalomtanítási stratégia ismert: a nyelv használati élvezetétől, a szórakozásban megvalósítható önteremtés – önértékelésig, illetve az olvasás és újraolvasás praktikumában megjelenő élményszerző befogadásig. Ezek ma sem az irodalomtanítás elméletében, sem az iskolai praktikumban nincsenek kellő súllyal jelen, nem épülnek be az új tanárok módszertani kultúrájába, hogy adaptívan alkalmazhassák azokat. Az új szemléletű, módszertanú kutatás célja a posztmodern világszemlélet és tapasztalati világ közelítése az irodalom egyes alkotásaihoz és a befogadás folyamataihoz.
A kutatás célja a magyar pedagógiai kultúrához és a magyar oktatási tapasztalathoz közelebb álló, de annál sikeresebb irodalomtanítási stratégiák és modellek megtalálása. Az új tanárnemzedéket bevonva, az ő kulturális anyanyelvüket, szemiotikai beszédmódjukat kamatoztatva kell kidolgozni pedagógiai, tanítási módszereket, amelyek a mai világszemlélettel és a mai medializált nyelvvel adekvátak.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-11-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )