Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Szigeti
Jogelmélet – Jogbölcselet

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Széchenyi István University, Győr
law
Postgraduate Doctoral School of Law and Political Sciences

Thesis supervisor: Péter Szigeti
Location of studies (in Hungarian): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
Abbreviation of location of studies: SZE


Description of the research topic:

A téma olyan problémakomplexum vizsgálatát igényli, ami a szakjogtudományok, a jogelmélet és a jogbölcselet részleges azonosságait és egymástól lényegesen eltérő tárgyi és módszertani problémáit mutatja meg. A jogelméletet a jog önmagára vonatkozó reflexiójaként, míg a jogfilozófiát egy filozófia jogról alkotott képeként fogja fel. Be kell mutatni azt is, hogy egyrészt nem minden filozófiának van kidolgozott felfogása a jogról, másrészt, hogy ahol van (hegelianizmus, neokantianizmus, marxizmus, egzisztencializmus, neotomizmus, protestáns természetjog), ez milyen elvekből következik. A témakör az irányzatok ,családfájának’ és belső dinamikájának alakulására is kitekintést nyújt. A megoldások kapcsolódnak a magyar jogelmélet szintetikus hagyományaihoz (Moór, Horváth, majd Szabó, Eörsi, Peschka), de egyben tudatosítják ennek az analitikus, jogpozitivista felfogástól való fundamentális eltéréseit. Ezt nemcsak a hazai múltra vonatkozóan (Somló Bódog) szükséges megtenni, hanem a mai angolszász analitikus irányzatokkal is foglalkozni kell, elsősorban Hart mérsékelt jogpozitivista felfogásával és az ún. poszthartiánus megoldásokkal (Dworkin, Raz, Mac Cormick, Postema, Schauer munkáin keresztül). Utóbbiak vonatkozásában elsősorban a pozitivizmus mai, korszerű formáit, a gyakorlati filozófiák elgondolásait és az autoritás problémáját célszerű vizsgálni.

Number of students who can be accepted: 2

Deadline for application: 2020-09-01


2020. X. 20.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2020. november 6-án 10.00 órakor kerül sor.

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )