Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Andrea Szabó
Mihály Boros
A vázrendszer és a vázizomzat mikrokeringése. Traumatológiai kórképek keringési és mikrokeringési következményei, a végtag ischemia-reperfúzió befolyásolása

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: University of Szeged
theoretical medicine
Doctoral School of Multidisciplinary Medical Scienses

Thesis supervisor: Mihály Boros
co-supervisor: Andrea Szabó
Location of studies (in Hungarian): SZTE Sebészeti Műtéttani Intézet
Abbreviation of location of studies: SZTE


Description of the research topic:

Témavezetők:
Dr. Boros Mihály tanszékvezető egyetemi tanár (Tel.:62-545-102); Dr. Szabó Andrea egyetemi docens (Tel.:62-545-106);
Dr. Hartmann Petra egyetemi tanársegéd (Tel.:62-545-106)

Traumatológiai, ortopédiai kóresetek, törések és lágyrész sérülések általános jellemzője a végtagok átmeneti ischaemiája. Hasonló, átmeneti ischaemia, vagyis ischaemia-reperfúzió (I-R) valósul meg a rekonstrukciós sebészetben gyakran használt eljárások alatt, pl. maxillo-facialis tumor resectio vagy trauma által okozott szövethiányok pótlására alkalmazott vascularizált csont autograftok és osteomyocutan lebenyek átültetéskor. A transzplantált graftok túlélése nagymértékben függ a vérellátás sebészi helyreállítástól és a mikrokeringés életképességétől.
Kísérletes vizsgálatainkban fluoreszcens IVM és OPS videomikroszkópiát alkalmazunk a csonthártya mikrokeringési változások in vivo megjelenítésére, melyek révén számszerűsíteni tudjuk az I-R károsodás alatt a csonthártyában kialakuló gyulladásos leukocyta-endothelsejt interakciók minőségi és időbeli változását, és a perfúzió zavarát egyaránt. Kísérleteink elsődleges célja az I-R mikrokeringési szintű következményeinek vizsgálata és befolyásolása. Ennek részeként a kórfolyamat olyan tényezőit kívánjuk megismerni, melyek befolyásolása révén csökkenhet a strukturális és funkcionális károsodás a helyi mikrokeringés szintjén.
A témakör részei:
• Végtag I-R által kiváltott mikrokeringési változások vizsgálata. Ez magában foglalja a szöveti perfúzió minőségi változásainak, az elsődleges és másodlagos leukocyta-endothelsejt interakcióknak, a leukocyták szöveti inváziójának valamint a folyamatok hátterében fennálló gyulladásos citokin felszbadulásnak vizsgálatát.
• Az ischemiás prekondícionálás (IPC) által létrehozott lokális mikrokeringési védelem mértékének megismerése kísérletes végtag I-R modellben. További célunk az endogén ösztrogén hatások szerepének tisztázása a végtag IPC potenciális hatásmechanizmusában.
• Az osteoporosis állatkísérletes modelljében szintén vizsgáljuk az osteoporis terápiájában alkalmazott biszfoszfonát kezelés mikroskeringési komplikációit a végtag I-R által kiváltott antigén-független gyulladás során.
• Az arc- és állcsont sebészetben alkalmazott szabad lebenyek mikrokeringésének vizsgálata laser-Doppler áramlásméréssel.
• A biszfoszfonát által kiváltott osteonecrosis mikrokeringési vonatkozásainak vizsgálata (az Arc, Állcsont és Szájsebészeti Klinikával kooperációban)
• A különböző osteosynthesis technikák csontkeringést károsító hatásának vizsgálata patkány tibia velőűrének felfúrása és különböző stabilitású implantátumok beültetése révén. Humán mérések reoperációk során intravitális mikroszkóppal (OPS) és laser–Doppler áramlásmérő segítségével a különböző osteosynthesis technikák és endoprotetikai beavatkozások velőűri és periostealis érstruktúrára gyakorolt hatásáról.

Required language skills: angol
Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2020-08-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )