Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
A zsidó nemi szerepek változása a 19.- 20. században

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies, Budapest
theology
THE DOCTORAL SCHOOL OF JEWISH RELIGIOUS STUDIES

Thesis supervisor: Katalin Fenyves
Location of studies (in Hungarian): Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Zsidó Vallástudományi Doktori Iskola
Abbreviation of location of studies: ORZSE


Description of the research topic:

A modernitás hatalmas változásokat okozott az európai zsidók életében, a hagyományos nemi szerepek átalakulását is magával hozva. A zsidó közösségeken belül és azokon kívül a zsidó nők és zsidó férfiak társadalmi munkamegosztása drámai változásokon ment keresztül, mely folyamat csak az elmúlt évtizedekben került a nemzetközi és hazai kutatás homlokterébe. A szeminárium egyfelől bevezetés a zsidó gender nemzetközi és magyar szakirodalmába, másfelől e változások tanulmányozása a magyarországi zsidó történet különböző forrástípusainak (személyes irodalom, levéltári anyagok, fényképek stb.) tanulmányozása révén.

Required language skills: angol
Further requirements: 
Kötelező irodalom:
GERŐ András: Se nő, se zsidó. Előítéletek találkozása a századforduló Monarchiájában.Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2009.
KATZ, Jacob Hagyomány és válság: Zsidó társadalom a középkor végén. Budapest – Jeruzsálem:Múlt és Jövő,

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-01-29

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )