Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Péter Sándor
Ischemia okozta molekulárbiologiai változások a vér-agy gát működésében

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Péter Sándor
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

Előzmények: A vér-agy gát diszfunkciója központi idegrendszeri és szisztémás betegségekben egyaránt megfigyelhető (agyi ischemia, neurodegeneratív betegségek, agyi traumák, tumorok). Bár számos adat utal a vér-agy gát károsodására vérveszteség és ischemia kapcsán, a barrier áteresztő képességének konkrét változásairól, ezek finomabb, molekulárbiologiai mechanizmusáról sem vérzéses shock kompenzált és dekompenzált fázisaiban, sem globális agyi ischemiában, sem ischemiát követő reperfuzio állapotában nem rendelkezünk szisztematikus vizsgálati adatokkal.
Cél: A kutatásoknak három alapvető célkitűzése van: (a) A vér-agy gát működésében bekövetkező funkcionális és molekulárbioloiai változások meghatározása a vérvesztéses shock különböző fázisaiban. Minthogy az occludinról korábban bebizonyosodott, hogy pathologiás állapotokban kulcsszerepet játszik a barrier funkció fenntartásában, ezért a vér-agy gát transzcelluláris/paracelluláris áteresztő képességének hemorrhagiás shock folyamán bekövetkező változásaival egyidejüleg fontos tanulmányozni az occludin agyi mikroerekben megfigyelhető lokalizációjának és expressziójának változásait. (b) A PARP enzim potenciális szerepének vizsgálata a vér-agy gát postischemiás, repefuziót követő károsodásainak mechanizmusában, az enzim specifikus inhibitorának (N-(6-oxo-5,6-dihydrophenantridin-2-yl)-N, N-dimethylacetamid.HCl) alkalmazásával. A PARP enzimet az oxidatív sressz aktiválja és irodalmi adatok arra utalnak, hogy fontos szerepet játszik a postischemiás agykárosodásokban. (c) Diazoxid kezelés hatásának vizsgálata a vér-agy gát globális agyi ischemiát követő funkció változásainak kivédésében: csökkenti-e a megnövekedett permeabilitást, redukálja-e az agyszövet víztartalmát és befolyásolja-e a Diazoxid a mitochondrialis KATP-csatornák nyitását az ischemia/reperfuzió során.
Módszerek: Altatott patkányokon standardizált véreztetéses shock-modell létrehozása. Arteria cerebri media occlusio fonal technikával. Laser-Doppleres agyi véráramlás mérés. Vérgáz analízis. Agyi mikroerek izolálása Tontsch és Bauer szerint. Vér-agy gát permeabilitás vizsgálata Evans-kék albumin és natrium fluorescein technikával. Agyi víztartalom meghatározása nedves/száraz módszerrel. Western blot analízis. Immunofluoreszcencia vizsgálat. Patkány endothelialis sejtkultura, immunohisztokémia a von Willebrand faktor és GFAP meghatározására. Mitochondrialis membrán potenciál meghatározása TMRE allmazásával, konfokális mikroszkóp technikával. Myelopeoxidáz aktivitás assay. Real time polymerase láncreakció ABI Prism 7700 szekvencia detekciós rendszerrel.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )