Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Béla Merkely
Élsportolók cardiovascularis adaptációjának vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
theoretical medicine
Doctoral School of Basic and Translational Medicine

Thesis supervisor: Béla Merkely
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A rendszeres és nagy intenzitású fizikai terhelés, mint a sportolás, hosszú távon adaptív mechanizmusok sorát indítja el a szervezetben, és ennek része a szívizom tömegének megnövekedése és az üregméretek változása, az ún. remodelling. A hypertrophia eltérő jellegzetességeket mutat attól függően, hogy a statikus vagy a dinamikus terhelés dominál-e az adott sportágban: lehet koncentrikus (statikus, izometriás terhelés), vagy excentrikus (dinamikus, izotóniás vagy kevert terhelés).
Ezek a morfológiai változások, amelyek a különböző cardiovascularis betegségekben is előfordulnak, a sportolók nagy többségében nem járnak a funkció károsodásával, sőt a verőtérfogat és a terheléses rezerv kapacitás növekedését eredményezik, és az intenzív sportolás felfüggesztésével körülbelül 6 hónap alatt visszafejlődnek. A patológiás remodelling - ami része a hypertrophiás cardiomyopathiában, a hypertenzív cardiopathiában és például az aorta vitiumokban észlelt struktúrális eltéréseknek - irreverzibilis változás, és előbb vagy utóbb szisztolés és diasztolés diszfunkcióhoz vezet. Az intenzív sportolással együtt járó cardialis adaptáció vizsgálata, a sportolóknál észlelt struktúrális változások hátterében álló fiziológiás vagy patológiás folyamatok elkülönítése nagy jelentőséggel bír a versenysportolói alkalmasság megítélésében, a hirtelen szívhalál megelőzésében.

Célkitűzések
1. A különböző, statikus, dinamikus vagy kevert terhelést jelentő sportágakban versenyző hazai élsportolók teljes körű cardiovascularis állapotfelmérése.
Az élsportolók cardiovascularis rendszere fokozott terhelés alatt áll, amelynek jellege és mértéke nagy mértékben függ az adott sportág természetétől. Célunk a különböző sportágak élsportolóinak teljes körű cardiovascularis állapotfelmérése (EKG, Holter-monitorozás, alapvető laboratóriumi vizsgálatok, szívultrahang vizsgálat, MR), majd az eredmények összehasonlítása egészséges, rendszeresen nem sportoló kontroll személyekkel. Olyan paramétereket szeretnénk definiálni, amelyekkel jellemezhetővé válik a sportoló aktuális edzettségi szintje, felkészülésének előrehaladottsága, illetve a későbbi dekondícionálódás gyorsasága.

2. A különböző terhelési formák által kiváltott cardialis adaptáció sportág-specifikus morfológiai és funkcionális jellemzőinek vizsgálata.
Vizsgálni kívánjuk a sportszívre jellemző morfológiai eltéréseket, valamint a globális illetve regionális szisztolés és diasztolés funkció változásait echocardiographia segítségével. Meghatározzuk az új szívultrahangos modalitások - szöveti Doppler (TDI), speckle tracking és valósidejű háromdimenziós echocardiographia - hasznosíthatóságát és limitációit a cardialis remodelling és adaptáció vizsgálatában. Ezen módszerek számos patológiás állapot korai kimutatásában nagy hatékonysággal rendelkeznek, klinikai felhasználásuk egyre bővül, így joggal feltételezhető, hogy a sportszív egyedi morfológiai jellemzőinek felmérésében is hasznos új információkkal szolgálhatnak. Alkalmazásukkal mérni kívánjuk a kamrák különböző deformációs paramétereit: jobb kamrai longitudinális strain, bal kamrai longitudinális, circumferenciális- és radiális strain, strain rate; illetve a háromdimenziós mechanikát jellemző mozgások: a bal kamrai apikális és bazális rotáció, a twist, illetve a torzió értékeket. Szeretnénk felmérni ezen paraméterek jellegzetességeit a különböző sportágak esetén, valamint azt, hogy hogyan járulnak hozzá a fokozott funkcionális kapacitáshoz. Meg kívánjuk határozni e paraméterek összefüggéseit a sportszív jellemzésére használt alapvető, hagyományos szívultrahangos és MR paraméterekkel, ezek a bal kamrai izomtömeg, volumenek, falvastagságok, sportindex, ejekciós frakció, diasztolés funkciós paraméterek. A speciális ultrahangos módszerekkel olyan diagnosztikus értékű jellemzőket, paramétereket kívánunk meghatározni, amelyek egyértelműen megkülönböztetik a sportadaptív fiziológiás elváltozásokat más, tradícionális módszerekkel nehezen elkülöníthető patológiás állapotoktól (például HCM, DCM), ami alapvető fontosságú az élsportolói alkalmasság megítélésében, a sportolói hirtelen szívhalál fokozott kockázatának korai felismerésében. Felmérjük ezen új képalkotó módszerek diagnosztikus értékét a sportszív mellett esetleg párhuzamosan meglévő, a sportolás folytatása esetén potenciálisan életveszélyt jelentő kórképek (például ARVD, congenitális anomáliák) korai kimutatásában.

3. Egységes hazai élsportolói szűrőprogram kidolgozása.
Meg szeretnénk tervezni egy olyan egységes, átfogó, hazai szűrőprogram összetételét, amellyel idejekorán, hatékonyan kimutathatóak az élsportolók hirtelen szívhalálára fokozott kockázatot jelentő elváltozások. E tekintetben össze kívánjuk hasonlítani szenzitivitási, specificitási, illetve költséghatékonysági szempontból a legmodernebb szívultrahangos, MR-es, Holter-monitoros, illetve laboratóriumi vizsgálatokat, azok felhasználhatóságát, diagnosztikus erejét és ezek alapján helyét egy hazai sportolói szűrőprogramban.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-12-31

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )