Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Reusz György
AZ URAEMIA ÉS TRANSZPLANTÁCIÓ KARDIOVASZKULÁRIS HATÁSAI GYERMEKKORBAN

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Reusz György
helyszín (magyar oldal): Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A kardiovaszkuláris morbiditás és mortalitás a krónikus veseelégtelenség jelentős szövődménye. Kialakulásában számos tényező játszik szerepet, úgymint a hypertonia, az uraemiás anaemia okozta ischaemia, a coronaria betegség okozta vérellátási zavar, uraemiás sejtanyagcserezavar, elektrolitzavar és következményes cardiomyopathia, myocardialis dysfunctió, uraemiás pericarditis. Ezen elváltozások gyakran már gyermekkori idült veseelégtelenségben is megfigyelhetőek, így az életvitel, a rehabilitáció és a prognózis döntő tényezőjévé válhatnak. Ennek alapján az uraemiás gyermekek cardialis functiójának vizsgálata igen nagy jelentőséggel bír, a levont következtetések komoly gyakorlati haszonnal és következményekkel bírhatnak.
A program célja az uraemiás gyermekek cardiovasculáris rizikófaktorainak és statusának jellemzése.

1. Az anyagcserefaktorok közül kiemelten a kalcium-, és foszfátanyagcsere zavar jellemzése a cél, ezen belül az anorganikus foszfátkomplexek (CaHPO4 és MgHPO4) valamint csontanyagcsere paramétereinek alakulása. E paraméterek vizsgálandóak veseelégtelen, de dialysisre még nem szoruló betegekben, a veseelégtelenség fokának függvényében, ill. dializáltakban.
2. A kardiovaszkuláris státusz jellemzésére uraemiás gyermekekben a pulzushullám-terjedési sebesség vizsgálata ideális, nem invazív diagnosztikai eljárás. Alkalmas az uraemia, a hypertonia progressziójának ill. mértékének követéses vizsgálatára. Vizsgálat során cél a dialysis módja ill. transplantatio hatásának leírása.
3. Az uraemiás anaemia megelőzésének és gyógyításában új távlatot nyitott a humán rekombináns erythropoietin kezelés. Vizsgálandó az erythropoietisist stimuláló anyagok hatása állatkísérletben továbbá hatásuk praedializált és dializált betegek az 1. és 2. pont alatt jellemzett metabolikus és cardiovasculáris functióira.

A VIZSGÁLATOKBAN RÉSZTVEVŐ KUTATÓHELYEK:

- Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Gyermekklinika
- Semmelweis Orvostudományi Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika


AZ ALPROGRAM KERETÉBEN MEGHIRDETETT KUTATÁSI TÉMÁK ÖSSZEFOGLALÁSA


1.0 A vérnyomásszabályozás pathophysiologiája gyermekkori uraemiában
(Témavezető: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Gyermekklinika)

2.0 Az érfal rugalmasság jellemzése funkció jellemzése gyermekkori uraemiában
(Témavezető: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem,)

3.0 Az uraemiás anyagcserezavar mint kardiovaszkuláris rizikó-faktor
(Témavezető: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Gyermekklinika)

4.0 Az uraemiás anaemia és annak anyagcsere és kardiovaszkuláris
(Témavezető: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem,)

AZ ALPROGRAM KUTATÁSI TÉMÁINAK RÉSZLETEZÉSE


1.0 A vérnyomásszabályozás pathophysiologiája gyermekkori uraemiában
(Témavezető: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Gyermekklinika)

A vese szerepe a vérnyomás szabályozásában ill. a gyermekkori hypertonia kialakulásában alapvető. Súlyos hypertonia gyermekkorban az esetek mintegy háromnegyedében elsődleges vesebetegségen alapul. Újabban nagy jelentőséget tulajdonítanak a vérnyomás fiziológiás, napszaki ritmusa elmaradásának, mely organikus hypertonia fennállására utal. Ugyanakkor a fiziológiás vérnyomásprofil ilyen irányú megváltozása eseteiben myocardium-hypertrophia kialakulását, ill. a kardiovaszkuláris morbiditás fokozódását írták le. Másrészt az éjszakai vérnyomás túlzott csökkentése is a myocardialis ischaemia kialakulásának irányában hat. A napi vérnyomásprofil, ill. a napszaki ingadozás nyomonkövetésének szuverén módszere a 24 órás vérnyomásmonitorizálás. Gyermekkorban a mért értékeket korspecifikus normálértékekhez kell viszonyítani. E normálértékek meghatározásában nemzetközi viszonylatban is elismert eredményekkel rendelkezünk.
A doktorandus feladata az uraemiás gyermekek vérnyomás-szabályozásának vizsgálata. Sarokpontok a vérnyomás diurnális ritumusa, ill. annak elmaradása, a dialysis hatása a vérnyomás alakulására, a diurnális ritmus alakulásának hormonális mechanizmusai.

2.0 Az érfal rugalmasság jellemzése funkció jellemzése gyermekkori uraemiában
(Témavezetõ: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Gyermekklinika)

Végállapotú veseelégtelenségben (CRF) a vesepótló kezelések rutin eljárássá válása megteremtette a betegek rövidtávú túlélésének lehetőségét. Egyértelművé vált azonban, hogy nem elég a szervezet folyadék és elektrolit háztartásának akut rendezésével elhárítani az életveszélyt. A CRF számos ismert illetve még ismeretlen kórélettani elváltozást és állapotot takar, melyek az egyes szervrendszerek, kiemelten pedig a szív-érrendszer illetve a csontrendszer jellegzetes – egymással szorosan összefüggő - kórállapotaihoz vezetnek. Különösen fontos ezen eltérések felderítése, mechanizmusuk tisztázása gyermekkori CRF-ben, ahol a kóros állapot évekig, évtizedekig fennállhat, befolyásolva ezzel a betegek életminőségét és életkilátásait. Az eltéma ezen egymáshoz kapcsolódó, összetett, hálózatos folyamatok egy-egy szálának felgombolyítására vállalkozhat csak.
A doktorandusz feladata a PWV mérés elsajátítása, gyermekkori normálértékek összeállítása; a PWV mérése különböző kórállapotokban, veseelégtelenségben. A PWV-t befolyásoló tényezők feltérképezése, a PWV diagnosztikai és prognosztikai hasznosságának megállapítása.

3.0 Az uraemiás anyagcserezavar mint kardiovaszkuláris rizikó-faktor
(Témavezető: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz. Gyermekklinika)

A kardiovaszkuláris megbetegedések rizikó faktorai és következményes eltérések megközelíthetőek egyrészt az uraemiát kísérő anyagcserezavar egyes tényezőinek vizsgálatával, másrészt a morfológiai ill. funkcionális eltérések leírásával. Ismert, hogy a csontanyagcsere zavara és az arterioszkelozis anyagcsere szinten is szorosan összefügg. A szérum kalcium ill. magnézium hidrogén- és dihidrogén-foszfát szintjének és arányának alakulása mind az extraossealis, kardiovaszkuláris meszesedés mind a renalis osteodystrophia alakulásában alapvető szerepet játszik. Az anyagcserezavar részeként igen fontos a szérum anorganikus foszfát komplexeinek valamint a csontanyagcsere markereinek vizsgálata.
A doktorandus feladata az uraemiás kálcium-, foszfát- és csontanyagcsere-zavar vizsgálata. Ezen belül vizsgálandó az anorganikus foszfátkomplexek alakulása veseelégtelen, de dialysisre még nem szoruló betegekben, a veseelégtelenség fokának függvényében, különös tekintettel a parathormon-szinttel és a csontmarkerekkel való összefüggésre. Vizsgálandó ugyanezen paraméterek alakulása dialysis során, ill. transzplantáció után.

4.0 Az uraemiás anaemia és annak anyagcsere és myocardiális hatásai
(Témavezető: Dr. Reusz György, Semmelweis Orvostudományi Egyetem, I. sz.)

A myokardiális diszfunkció egyik fontos rizikó faktora az uraemia következtében kialakuló súlyos anaemia. Kezelése néhány éve vált lehetővé a humán rekombinális erythropoetin alkalmazásával, újabban pedig új erythropoetisist stimuláló anyagok (darbepoetin, CERA) kerültek forgalomba. Így lehetőség nyílik arra, állatkísérletben ill. a frissen diagnosztizált uraemiás, de dialysisre még nem szoruló betegeken felmérjük az anaemia korrekciójának hatását a myocardium funkció és az előző pontokban részletezett kardiovaszkuláris tényezők alakulására.
A doktorandus feladata az erythropoietint stimuláló anyagok hatásának állatkísérletes vizsgálata, továbbá nem-invazív klinikai vizsgálata praedializált betegek cardiovasculáris és anyagcsere funkcióira.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2020-05-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )