Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Attila Tordai
Transzplantációs immungenetikai kutatások

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Clinical Medicine

Thesis supervisor: Attila Tordai
Location of studies (in Hungarian): SE
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A tervezett kutatások során örökletes (genetikai) tényezők hatását kívánjuk vizsgálni az allogén vérképző őssejt-transzplantáció (aHSCT) kimenetelére. A klinikai kutatásokat egyfelől a Szent István Szent László Kórház felnőtt, illetve gyermek őssejt-transzplantációs osztályaival, valamint a BAZ Megyei Kórház gyermek őssejt-transzplantációs osztályával kialakult több éves együttműködés és betegadat-regiszter, másfelől a rendszeresen elvégzett molekuláris vizsgálatok kapcsán létrehozott DNS mintagyűjtemény teszi lehetővé. A variánsok klinikai kimenetelre gyakorolt hatásainak statisztikai vizsgálata során az összesített túlélést (OS), a betegségmentes túlélést (DFS) és a súlyos szövődmény, az akut graft versus host betegség (aGVHD) kumulatív incidenciáját használjuk. A fenti erőforrások bázisán az alábbi részterületeken végzünk kutatási projekteket:
1. HLA-diverzitásfelmérés. A donor-szelekció hatékonyságának és informativitásának javítása érdekében hiánypótló szisztematikus populációs felméréseket végzünk a HLA-A, HLA-B és HLA-DRB1, DQ, illetve DP lókuszokra hazai többségi, illetve kisebbségi (roma) populációkon. A statisztikai elemzések keretében az allélcsoport gyakoriságokat a hazai és a környező országok adataival hasonlítjuk össze.
2. Immunológiai folyamatokat befolyásoló fehérjék genetikai variánsai. A természetes ölősejtek (natural killer, NK) funkcióját befolyásoló killer immunglobulin like receptor (KIR) donor variánsainak jelenlétét elemezzük a recipiensben meglévő ligand-variánsokkal (HLA-C2 allélcsoport) összefüggésben. Az NK sejtek aktivitása befolyásolhatja a daganatos alapbetegség elleni védekezés (graft versus leukémia) hatékonyságát és ezzel az aHSCT utáni relapszus-gyakoriságot, illetve mint korán megjelenő immunkompetens sejttípus az NK-populáció hatással lehet az aGVHD kialakulására és lefolyására, végül harmadik lehetséges hatásként befolyásolhatja a fertőzéses szövődmények kialakulását és lefolyását is. A KIR molekulacsalád mellett a nemzetközi irodalommal összhangban saját kohorszunkon elemezzük a klinikai kimenetel szempontjából a veleszületett immunrendszer egyes fehérjéinek (toll-like receptors, TLR, C-type lectin receptors, CLR, nucleotide-binding oligomerization domain, NOD) variánsait.
3. Gyógyszer-hatást, gyógyszer-metabolizmust befolyásoló fehérjék genetikai variánsai (farmakogenetika). Az aHSCT kondicionálás során alkalmazott citotoxikus szerekre, illetve a transzplantáció után alkalmazott immunszupresszív szerekre való válaszképesség egyéni variációk hátterében álló genetikai eltérések vizsgálatát tervezzük a citotoxikus és immunszupresszív szerek eliminálásában résztvevő ABC-transzporter gének, a gyógyszer-metabolizmusban résztvevő citokrom P450 enzimeket kódoló gének, és a metotrexát metabolizmust befolyásoló fólsav-metabolizmusban résztvevő enzimeket kódoló gének egy bázist érintő polimorfizmusainak (SNP) elemzésével.
Kutatásaink eredményei hazai és nemzetközi szinten egyaránt hozzájárulhatnak az aHSCT-hez nélkülözhetetlen donor-szelekció hatékonyságának javításához, elősegíthetik a pontosabb kockázatértékelést és finomíthatják a beavatkozás során alkalmazott költséges és jelentős mellékhatás-profilú terápiák indikációit.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2020-05-20

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )