Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Majzik
Követelményformalizálás és ellenőrzés környezetfüggő viselkedésű autonóm rendszerekben

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Budapest University of Technology and Economics
computer sciences
Doctoral School of Informatics

Thesis supervisor: István Majzik
Location of studies (in Hungarian): Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Abbreviation of location of studies: MIT


Description of the research topic:

Napjainkban egyre terjednek az autonóm viselkedésű rendszerek (pl. autonóm járművek, robotok). Ezek nagy része a kiberfizikai rendszerek körébe tartozó, környezetfüggő viselkedésű rendszer, azaz a működés helyessége a környezetben található objektumok, emberek és kooperáló rendszerek tulajdonságainak (pl. elhelyezkedésének) illetve viselkedésének a függvénye. Biztonságkritikus alkalmazások esetén a működés helyességének verifikációja szükséges mind a tervezés, mind pedig a működés során. Az automatikus, tervezési idejű és futási idejű ellenőrzési módszerek igénylik a viselkedési követelmények precíz, formális megadását. Ez alapján nyílik lehetőség a kidolgozott algoritmusok verifikációjára, teszt forgatókönyvek és orákulumok konstruálására, monitor komponensek megvalósítására.
A kutatás célja formális leíró nyelvek kidolgozása környezetfüggő viselkedésű autonóm rendszerek helyes illetve biztonságos viselkedésére vonatkozó követelmények megadására. A leíró nyelveknek támogatni kell környezeti szituációk (kontextus) megadását, eseményvezérelt és időfüggő viselkedés specifikálását, viselkedési kényszerek és modalitás leírását. A nyelv absztrakt szintaxisa épülhet környezeti ontológiákra vagy metamodellekre, emellett lehetőséget kell biztosítani a szakterületi modellezést támogató konkrét szintaxis hozzárendelésére és követelmény minták kidolgozására. A formális szemantika megadására alapot nyújtanak a modell lekérdező nyelvekre és mintaillesztésre, temporális logikákra, formális scenario nyelvekre és ezek időzített variánsaira történő leképzések. A formális leíró nyelv használatát a működés vagy tesztelés közben megfigyelhető viselkedés ellenőrzéséhez szükséges monitor komponensek szintézisével (kontextus modell lekérdezések és monitor forráskód generálásával) kell demonstrálni.
A kutatás építhet az R5-COP nemzetközi kutatási projekt eredményeire és használati eseteire, valamint kapcsolódik a BME Intézményi Kiválósági Program tervezett témáihoz.

Number of students who can be accepted: 1

Deadline for application: 2019-06-14

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )