Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
Lokoregionális staging és prognosztikai faktorok vizsgálata

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
clinical medicine
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: Gábor Cserni
Location of studies (in Hungarian): Semmelweis Egyetem
Abbreviation of location of studies: SE


Description of the research topic:

A szolid daganatok adekvát stádiumba sorolásának az alapja számos tumortípusnál, így emlőráknál, vastag- és végbél rákoknál a pTNM besorolás. Ezen belül, a staging lokoregionális része, a pT és pN kategóriák meghatározása, sebészi, pathologiai megközelítést igényel. Mind a sebészi, mind a pathologiai oldalon számos tényező befolyásolhatja a staging precizitását. A téma elsősorban, de nem kizárólagosan ezen tényezők vizsgálatát érinti. A TNM besorolás helyessége a populáció alapú rákregisztráció alapvető feltétele, és pillanatnyilag a betegek kezelésének is egyik lényeges pillére. Mindhárom daganattípusnál mind a tumor mérete (és egyéb jellemzői), mind pedig a nyirokcsomók érintettségének foka ismert prognosztikai tényező.
A témavezető munkahelyén és vezetésével már évek óta folynak vizsgálatok szolid daganatok lokoregionális stagingjének vonatkozásában. Ezek alapját néhány, részben kiaknázatlan, számos a daganattal kapcsolatos adatot rögzítő, bővíthető és folyamatosan karbantartott, ezért jelentős eszmei értékkel bíró adatbázis képezi. A témában vagy annak egyes részeiben munkát vállaló, PhD fokozat megszerzését célul kitűző hallgató, vagy egyéni felkészüléssel dolgozó személy egyik feladata az adatbázisok néhány szempont alapján történő bővítése, folyamatos karbantartása a témavezető felügyelete alatt. Az egyes bővítési szempontoknak az aktuális, és az alábbiakban részletezett kutatási szempontoknak kell megfelelnie. Az adatbázisok az emlőrákok, vastag- és végbélrákok lokoregionális staging adataira vonatkoznak, és számos morfometriai adatot is rögzítenek évekre visszamenően. Az összegyűlt és kiegészített adatok elemzése alapvető részét képezi a téma kidolgozásának.
Emlőrákok (és cutan melanomák) esetén az őrszemnyirokcsomó-biopsziát a napi gyakorlatban is alkalmazzák már. Számos eredmény szól amellett, hogy az őrszemnyirok-csomók a regionális áttétek legvalószínűbb helyei, és ennek tükrében a regionális sebészi staging beavatkozások a csökkentett radikalitás irányában változtak miközben a pathologiai vizsgálatok ezen nyirokcsomók esetében részletesebbek lettek. E két daganat esetén negatív sentinel nyirokcsomók esetén nem szoktak már terápiás céllal nem kecsegtető regionális blokkdisszekciót végezni. A daganatsejteket tartalmazó őrszemnyirokcsomók esetén ellent-mondásosak a teendők: hagyományosan blokkdisszekciót (emlőrák esetén esetleg regionális sugárkezelést) indikálnak, de nemritkán az így eltávolított nyirokcsomók már nem tartalmaz-nak áttéteket, ami egyes esetekben megkérdőjelezi a további beavatkozások indokoltságát. Ugyancsak gondot okoz a daganatsejtek besorolása, hiszen az immunhisztokémiával (vagy molekuláris módszerekkel) észlelt izolált tumorsejtek jelentős mértékű stádiummigrációt eredményeztek, és emiatt a kezelési irányelvek módosítását kellett, hogy maguk után vonják. Jelenleg, egyezményesen, az izolált tumorsejteket nem tekintik áttéteknek.
A vizsgálatok célja részben a kis metastasisokhoz, illetve izolált tumorsejtekhez társu-ló további nyirokcsomó áttétek lehetőségének felmérése és predikciója, hogy ennek tükrében lehessen a regionális sebészi, esetleg sugárkezelés indikációját helyesebben meghatározni. Tekintettel arra, hogy a primér tumor egyes paraméterei is befolyással vannak a regionális (és természetesen a távoli) áttétek kialakulására, ezek befolyását is vizsgálni kell az őrszemnyirokcsomón túli regionális nyirokcsomó-áttétképzés gyakoriságára.
A vastagbélrákok esetén a hagyományos módszerekkel történő nyirokcsomóstátusz meghatározás korábbi vizsgálataink és a nemzetközi irodalom alapján kevésbé megbízható, ezért lehet itt is szerepe az őrszemnyirokcsomó biopsziának. A metodika még kidolgozás alatt van, de az eltávolított őrszemnyirokcsomók szövettani vizsgálata validálhatja a sebészi metodikát. Vastagbélrákok esetén, mivel pontosabb adatok állnak rendelkezésre a távoli áttétek jelenlétére, és a daganatos halálozásra vonatkozóan, az sentinel nyirokcsomó elmélet alkalmazhatóságának és a regionális staging javításának vizsgálata mellett a daganat mélységi terjedésének hatását is vizsgálandónak tartom, még pedig folytonos skálán, és nem a megszo-kott kategorikus besorolás megszokott módszerével. A tumor mélységi terjedésének a pT kategóriák mellett folyamatos skálán meghatározott mértéke részben a nyirokcsomóáttétek gyakoriságával, részben a távoli áttétek gyakoriságával vagy a daganatos halálozással függhet össze és biztos, hogy a pT3 kategóriájú daganatok ezen a területen komoly heterogenitást mutatnak, aminek a feloldását célozza meg a vizsgálat ezen része. Esetleges gyakorlati határértékek meghatározása befolyásolhatja a staging és a sebészi, illetve posztoperatív kezelés kockázatbecslés alapján történő kivitelezését.
A primer tumorok nyirokérinvasioja szintén befolyásolhatja a lokoregionális staginget, jelenléte emlőrákoknál, submucosát nem meghaladó vastagbélrákoknál prognosztikus értékű, többnyire elővetíti a nyirokcsomó-metastasisokat. A nyirokérinvázió kvantifikálása nehézkes, erre történő vizsgálatok is részét képezik a téma kibontásának. Vizsgálandó a lymphaticus invasio hatása a sentinel nyirokcsomóbiopszia precizitására, nem sentinel nyirokcsomókban történő áttétképzésre és a prognózisra. A vizsgálat (amennyiben immunhisztokémiai meto-dikával is kiegészül) mellékterméke lehet az angiogenesis vizsgálata, és annak egyéb prog-nosztikai faktorokkal való kapcsolatának vizsgálata. Vasagbélrákok esetén a vénainvázió kimutatásának prognosztikai vonatkozásának vizsgálata külön területet jelent a témán belül.

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-01-30


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )