Login
 Forum
 
 
Thesis topic proposal
 
István Barcs
Fertőző betegségek megelőzése és infekciokontroll

THESIS TOPIC PROPOSAL

Institute: Semmelweis University, Budapest
general health sciences
Doctoral School of Pathological Sciences

Thesis supervisor: István Barcs
Location of studies (in Hungarian): SE-ETK, Epidemiológiai Tanszék
Abbreviation of location of studies: ETK


Description of the research topic:

Háttér
Az egészségügyi miniszter 2009. június 4-én aláírta azt a törvényt, amely az infekciókontroll tevékenység végzését kötelezővé teszi, feladatait megszabja, körülményeit szabályozza. Ennek értelmében minden 400 ágynál nagyobb egészségügyi intézményben megszabott létszámú és feladatkörű, főállású munkatársakból álló infekciókontroll munkacsoportnak kell működnie. A népegészségtan hagyományosan kiemelt feladatként tekint a kórházi fertőzések megelőzésére. Ez az a terület, ahol a kórházhigiéne, a járványügy és a klinikumot képviselő infektológia munkája összekapcsolódik a mikrobiológiai vizsgálatokon keresztül. A SE keretén belül megkezdődött a nozokomiális fertőzések megelőző rendszerének hatékonyabb működtetésére és a fertőzések körüli tevékenységek részletes szabályozásának kidolgozására az intézményi és szervezeti keretek kialakítása. Ennek részeként hozunk létre egy Infekciókontroll Centrumot, melynek feladata a mikrobiológiai vizsgálatok epidemiológiai szempontú elemzése, valamint a nozokomiális jelentőségű, halmozódásokból izolált bakteriális kórokozók tipizálásának megvalósítása. Ezt célozza a doktori téma beindítása is.
A téma célkitűzéseinek gyakorlati összefoglalása letölthető a http://www.se-etk.hu/magyar/fmenu/hird/et/infekcio.pdf webhelyről.


Módszerek

• Az egyes laboratóriumok tenyésztési eredményeinek elemzése az OSIRIS adatkezelő szoftver (Bio-Rad) segítségével történik. A készülék telepítése 2009. március 18-án megtörtént. A kereső- és elemzőprogramok beállítása nyomán a SE klinikáinak mikrobiológiai eredményeit elemeztük, ez a http://www.sote.hu/download/inst208/mikrobiologiai_adatelemzes.pdf webhelyen elérhető.

A járványügyi vizsgálatok célja, hogy az izolátumok minél több szempont szerinti összehasonlításával különbségeket igyekezzünk közöttük találni; amennyiben több, nagy felbontóképességű vizsgálat után is az izolátumok azonos mintázatúak, közös eredetük feltételezhető.
A következő tipizálási lehetőségek biztosítottak az Egészségtudományi Karon belül:

• Biotipizálás, azaz az izolátumok biokémiai spektrumának meghatározása. A vizsgálat végzésére alkalmas Micronaut rendszer telepítése Intézetünkbe 2009. március 29-én megtörtént.
• A bakteriális DNS fragmentációját követő, DNS chip alkalmazásával végzett molekuláris biológiai tipizálás. A rendszer célzottan kórházi-klinikai felhasználásra lett kifejlesztve. A módszerrel kapott eredményeinket közöltük
o Becker A., Almási I., Székelyi K., Baranyai G., Barcs I.: Methicillinre rezisztens Staphylococcus aureus járvány felderítése a törzsek molekuláris biológiai jellemzésével. Infektol. Klin. Mikrobiol., 15: 164-170(2008)
o Becker A., Barcs I.: Nosocomialis surveillance rendszerbe épített DNS biochip. Infektol. Klin. Mikrobiol., 16(1/2): 35-42 (2009)
o Barcs I, Kovács A, Antmann K, Domján Gy: Mikrobiológiai értéktöbblet az infekciókontroll-centrum kialakításához. Orv. Hetil, 152: 464-469(2011)
o Barcs I., Becker A., Sauer B., Domján Gy.: Molecular laboratory tools for rapid diagnostics of systemic infections, and in clinical epidemiological practice. New Medicine, 16: 83-90(2012)
A korábbi, a SE intenzív ellátóhelyeiről származó Pseudomonas aeruginosa, valamint egyetemi klinikákról és együttműködő kórházból származó, járványt okozó methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus törzsek elemzése során nyert tapasztalatainkra alapozva a vizsgálat végzéséhez szükséges DiversiLab rendszer (Biomérieux) beszerzése szerepel ez évi költségvetésünkben. A vizsgálatok kórházi járványból származó szélesspektrumú bétalaktamázt (ESBL) termelő Escherichia coli törzsek elemzésével megkezdődött, melyek napjaink legjelentősebb epidemiológiai problémáját képezik. A törzsek molekuláris biológiai jellemzése kiegészül virulencia- és adherencia faktoraik kimutatásával.
• A feladat ellátásához különleges laboratórium kialakítására nincs szükség, a Tanszéken belül, illetve együttműködő partnereinkkel a szükséges feltételek adottak. A kutatás nem jelent az átlagos bakteriológiai tevékenységet meghaladó veszélyességi fokozatot.

A doktori téma kidolgozásában együttműködő partnereink:

Prof. Dr. Szathmári Miklós, Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest
Dr. Antmann Katalin, Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály, Budapest
Dr. Tóth István, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet, Budapest
Pászti Judit, Országos Epidemiológiai Központ, Fágtipizálási és Molekuláris Epidemiológiai Osztály, Budapest
Dr. Sántha Ildikó, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Járványügyi és Klinikai Mikrobiológiai Laboratórium, Miskolc
Dr. Mestyán Gyula, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Pécs

Number of students who can be accepted: 3

Deadline for application: 2019-01-30

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )