Témakiírás
 
Nagy Janka Teodóra
A jogi néprajz interdiszciplinaritása: kutatási célok és eredmények az európai állam- és jogrendszerek modernizációs folyamatában

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Nagy Janka Teodóra
helyszín (magyar oldal): PTE ÁJK
helyszín rövidítés: ÁJK


A kutatási téma leírása:

A kurzus célja, hogy bemutassa, miként illeszkedik egy sajátos kutatási terület, a jogi néprajz az európai modernizáció folyamatába.
A modernizáció és tradíció sajátos kapcsolatrendszerét, egymást feltételező folyamatát kívánja felvázolni egyrészt a modern államiság kiépülésével párhuzamosan megfogalmazódó elméleti igények és pragmatikus szükségletek tükrében. Másrészt rá kíván mutatni azon eszme- és tudománytörténeti irányzatokra, amelyek nemzetközi szinten alakították, formálták a kutatást meghatározó tudományágak és –területek helyét és szerepét.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2024-09-01