Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
A magyar büntetőjogi szankciórendszer fejlesztésének perspektívái

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Széchenyi István Egyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Nyitrai Péter
helyszín (magyar oldal): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
helyszín rövidítés: SZE


A kutatási téma leírása:

A büntetőjog-tudomány érdeklődésének egyik alapvető vetülete a vizsgálódás alapját képező jogágban tételezett szankciók köre. A szankciórendszer kialakításában, az egyes szankciófajták tételezésében, a vonatkozó részletszabályok kimunkálásában a tradíciók mellett mindenkoron szükségképpen meghatározó szerepet játszik a nemzeti és sok esetben a nemzetközi büntetőpolitika változása, s a büntetőjog ultima ratio jellegének kidomborítását hol erőteljesebben, hol gyengébben felvállaló jogintézmények felbukkanása. Egy már kialakult szankciórendszer sosem maradhat változatlan, azt a társadalmi-gazdasági változásokhoz, egyéb büntetőjogi összefüggésekhez igazítottan kell vizsgálni. Ehhez képest lényeges, hogy a nemzeti szankciórendszer újra-és továbbgondolásakor a büntetőjogi felelősségre vonás alanyai körének bővülésére (pl. jogi személyek), a büntetés-kiszabás elveinek, szabályainak, gyakorlatának alakulására, valamint a büntetés-végrehajtás során szerzett tapasztalatokra egyaránt figyelemmel kell lenni.

A doktori téma keretében így kiemelt figyelmet kell szentelni az egyes fő-és mellékbüntetések, illetve intézkedések kiszabási, elrendelési és végrehajtási jellemzőire, az alternatív szankciók alkalmazhatóságára, s a büntetési célok hatékony megvalósulásának mutatóira, feltételeire. A figyelmet így nem csupán a szabadságelvonással járó szankciók kérdésére kell lényegileg összpontosítani, hanem a tényleges vagyoni-és személyi természetű jogkorlátozások kérdésén túl foglalkozni kell az egyes diverziós lehetőségekkel, a mediáció szellemében kialakított, kialakítandó intézményekkel, a büntetőjogilag felelősségre vonható jogi személlyel szemben alkalmazható szankciókkal is.

A szankciórendszer vizsgálatát indokolt elkövetői korcsoportok, valamint bűncselekmény-típusok összefüggésében, összehasonlító aspektusban is elvégezni, illetve elkerülhetetlen az összehasonlító jogi módszer alkalmazása, s az ennek eredményeként megismert és elemzett egyéb nemzeti jogi megoldások hazai adaptációs lehetőségeinek értékelése.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-08-01

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )