Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Révész T. Mihály
Médiajog

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Széchenyi István Egyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Révész T. Mihály
helyszín (magyar oldal): http://doktiskjog.sze.hu/felveteli-informaciok
helyszín rövidítés: SZE


A kutatási téma leírása:

Az elektronikus sajtó szabályozása, közkeletű nevén a tartalom regulázása, közel egy évszázados múltra visszatekintő jogterület. A korábban nemzeti keretek között megvalósuló jogalkotás az utóbbi évtizedekben kiegészült a regionális és globális szervezetek teremtette normarendszerrel.

A doktori téma keretében vizsgálat tárgyát képezheti a médiajog-alkotás elméleti és gyakorlati problémái Magyarországon, valamint az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országokban. Ennek során megvilágításra kerülhet, hogy milyen azonosságok és eltérések jelentkeztek a közép-kelet európai régió egyes országainak médiarendszereiben a rendszerváltások előtt, majd az azt közvetlenül követő időszakban, a térség médiastruktúrájának átalakításában milyen mintavételi lehetőségek kínálkoztak, miként befolyásolta a magyarországi médiaviszonyokat az uralkodó elitek magatartása, a demokratikus versengő pártrendszerre történő áttérés folyamata?

A téma iránt érdeklődők elemezhetik az első magyar médiatörvény, az 1996. évi I. törvény /Rtv/ megalkotásának és végrehajtásának elméleti és gyakorlati tapasztalatait. E körben vizsgálhatják a magyar törvény eredetiségét, illetve az európai törvényhozásból adaptált intézményeit, a törvényjavaslat koncipiálásának folyamatát, parlamenti vitáját, valamint az Rtv módosítására irányuló sikeres és kudarcos törekvéseket.

A doktori téma összetettségéből következően a jelöltek analizálhatják az Európai Unió médiapolitikájának irányait, s tendenciáit, a tartalomipar szabályozásának fejlődéstörténetét, s főbb jellemvonásait a Közös Piactól az Európai Unió létrejöttéig, a határokat átlépő televíziózás szabályozását, valamint annak alakulását a múlt század utolsó évtizedében, a reklámozásra, továbbá a kiskorúak védelmére vonatkozó jogalkotás közel múltját, a médiakoncentrációk elmélet és gyakorlati kérdéseit.

A technológiai forradalom, a röviden csak digitális műsorszórásnak nevezett jelenség, valamint az Internet nyújtotta további lehetőségek gyökeres szemléletváltást eredményezett a közeli esztendőkben a médiapiacokon és médiarendszerekben, amely a szabályozás terrénumát is érintették. A téma lehetőséget ad ezért a médiajog tudományos alapjainak megújítására, az önszabályozás lehetőségeinek kimutatására is.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2017-08-01

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )