Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Pajor László
Alizadeh Hussain
Diffúz nagy B-sejtes lymphoma (DLBCL) citogenetikai, expressziós profil, radiostaging vizsgálata és klinikai prognosztikai monitorizálása

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
klinikai orvostudományok
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Alizadeh Hussain
társ-témavezető: Pajor László
helyszín (magyar oldal): PTE ÁOK, Pécs, Szigeti u. 12.
helyszín rövidítés: ÁOK


A kutatási téma leírása:

Nemzetközi adatok azt igazolják, hogy a leggyakoribb malignus lymphomában, a DLBCL-ben szenvedő betegek egy harmada nem gyógyitható meg.
Jelen kutatási program I. altémája ezen betegségcsoport komplex patomorfológiai, fenotipus, citogenetikai, expressziós profil, szignál transzdukciós mutációs valamint klinikai prognosztikai monitorizálását kivánja elvégezni a következők szerint.
1. Retrospektive összesen 300 (100/év) DLBCL-NOS, DLBCL/BL (HGBL) és BL beteg diagnosztikus FFPE blokkján a tumor fenotipus stratifikációja és proliferációs jellemzése történik meg CD5, CD10, BCL2, BCL6, MUM1, C-MYC és MIB1 márkerekkel, IH eljárással, a PTE – KK-ban diagnosztizált és / vagy kezelt beteganyagban.
2. A vizsgált kohorsz szövettani blokkjait genetikailag iFISH eljárással MYC – t(8;14), BCL2 – t(14;18) és BCL6 – 3q27 átrendeződésre / törésre vizsgáljuk.
3. A FFPE szövetblokkokból DNS-t izolálunk más munkacsoport által végzendő, NGS alapú, genomikai vizsgálatokra.
4. A FFPE blokkokból RNS-t izolálunk. Ebből expressziós profil vizsgálatot végzünk el kollaborációban, NanoString technológiával, Pan Cancer Progression / Signal Pathway platformoknak megfelelően vagy sense / antisense NGS eljárással.
5. A kombinált IH és iFISH valamint az expressziós profil adatok alapján a lymphomák homogén betegség csoportjait hozzuk létre. Ezen csoportok klinikai stádium, IPI score, EFS és OS adatait statisztikailag hasonlitjuk össze a prognosztikai csoportok meghatározása érdekében.
A kutatási terv II. altémája alapján a PTE /SMKMOK intézményeiben diagnosztizált és / vagy kezelt diffúz, nagy B sejtes lymphomás (DLBCL) betegeknél elvégzett Primer, Interim és Restaging FDG-PET/CT vizsgálatok képi analízise során a képekből kijelölt VOI-k segítségével meghatározzuk, hogy mely képi koordináták és voxel intenzitások találhatók a léziókban. Minden lézióból 33 statisztikai érték kerül kinyerésre modalitásonként (CT, PET), azaz minden egyes lézió 66 in-vivo statisztikai értékkel válik karakterizálhatóvá. Ezen képi paraméterek statisztikai feldolgozását, prognosztikai, diagnosztikai jelentőségének pontosabb feltérképezését, pathológiai adatokkal történő összevetését tesszük meg vizsgálattípusonként.
Jelen kutatási terv 2 PhD munkát facilitálhat; az egyik a patológiai – molekuláris patológiai vizsgálatokra, a másik a klinikai – radiológiai monitorizálási adatok analizisére vonatkozik.
Röviditések: BL Burkitt lymphoma; DLBCL diffúz nagy B-sejtes lymphoma; FFPE formalin fixed paraffin embedded; HGBL high grade B-sejtes lymphoma; iFISH interfázis fluoreszcens in situ hibiridizáció; IH immunhistologia; IPI international prognostic index; EFS event free survival; NOS not otherwise specified; OS overall survival

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2023-05-19

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )