Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Molnár Bálint
Információs rendszerek tervezésének és modellezésének félig-formális és formális módszereinek kutatása szervezeti architektúra alapú megközelítések figyelembe vételével

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem
informatikai tudományok
Informatika Doktori Iskola

témavezető: Molnár Bálint
helyszín (magyar oldal): ELTE IK Információs Rendszerek Tanszék
helyszín rövidítés: ELTE


A kutatási téma leírása:

A vállalati, üzleti, közigazgatási és egyéb jelentős információrendszerek technológiai értelemben egyre inkább a Web illetve Internet technológiákra támaszkodnak (Web-based Information Systems, WIS). Az információrendszer szolgáltatások végső célja az üzleti, szervezeti folyamatok kiszolgálása. A történetileg kialakult rendszerelemzési, tervezési és megvalósítási módszerek – strukturált, objektum-orientált stb. – , és ezeknek a módszereknek a formalizált változatai új technológiai környezetbe kerültek. A Web szolgáltatások mint információrendszer szolgáltatások, a szervezeti, üzleti folyamatok (Business processes), a munkafolyamatok (workflow) egy gyorsan változó, dinamikus környezetben kapcsolódnak össze, ahol az üzleti, szervezeti, informatikai, technológiai és architekturális döntések visszacsatolása rövid idejű és a módosítások az információrendszer állapotainak jelentős változtatásával járnak mind tervezési mind működtetési, üzemeltetési időben.

A vizsgálandó kérdések:
– Az információrendszerek és a szervezeti architektúra, szoftver architektúra kapcsolata, formális leíró eszközök alkalmazása (process algebra).
o Egyes alap, szoftver architektúra mintázatok formális leírása, amelyek eredményesen használhatok a Web alapú információrendszerek architektúrájának formális leírására (process algebrai, pi-algebrai megközelítések).
– Az üzleti folyamatok, munkafolyamatok szabványosodó leíró módszerei (folyamatmenedzsment, Business Process Management / Modelling, BPMN, BPML, BPEL stb.), és velük kapcsolatos formális megközelítések, process algebra, pi-algebra, dinamikus logika, szemantikai megközelítések, leíró logika.
o Átfogó modellek egy egységes folyamat és adat modell kialakítására: üzleti tárgyi elemek (Business artifacts) és formalizálási lehetőségei, elsőrendű logika és egyéb folyamat és adat modellezési megközelítések.
o BPM (Business Process Management) és pi-algebrai megközelítések a folyamatok leírására, verifikálására és validálására.
o Web szolgáltatások, tervezési módszereke, formális módszerek.
– A vállalatirányítási rendszerek (ERP) technológiai átalakulása, fejlődése milyen modellezési megközelítéseket igényel. A Web szolgáltatások, szervezeti architektúra, szemantikus Web, szolgáltatás-orientált architektúra, a folyamat menedzsment milyen modellezési módszereket igényel. Milyen formális megközelítések alkalmazhatók a szabatosabb tervezési, modellezések érdekében. Mely formális módszerek illeszkednek jobban az egyes részterültekhez, milyen mértékben lehet összekapcsolni illetve párhuzamosan felhasználni a különböző formális leíró módszereket:
o Folyamat algebra (process algebra;
o Pi-algebra (π-algebra);
o dinamikus logika (dynamic logic);
o leíró logika (description logic);
o kategória elmélet;
o szoftver architektúra formális módszerei és alkalmazhatósága a szervezeti architektúra területén.
– A tervezési módszerek, elvi iránymutatások és a dokumentum centrikus megközelítések formális modelljei milyen alkalmazott matematikai megközelítésekkel írhatók le vizsgálhatók:
o Az információrendszer formális és félig formális leírásainak ábrázolása egységes leíró nyelvtanokban (XML, UML);
o Gráf ábrázolások és a modellek (XML, JSON stb.) összeillesztése;
 Hipergráf;
 Meta-gráf;
 A gráfok specifikus tulajdonságainak jellemzésére szolgáló matematikai tulajdonságok használhatósága a modellek, a tervezési eredmények, a rendszer dinamikus és statikus viselkedésének vizsgálatára, a modellek tervek jóságának, és egyéb nem-funkcionális tulajdonságainak mérésére, jellegzetességeinek megragadására.
o Axiomatikus tervezés elveinek alkalmazása az Információs rendszer, Web Információs rendszer, SzOA (Szolgáltatás orientált architektúra, SOA , Service Oriented Architecture) környezetben:
 A rendszer modellek gráfokban történő ábrázolásainak lineáris algebrai, mátrix alakú formalizálásainak vizsgálata.
 A lineáris algebrai eszközkészlet felhasználásával a modellezési, finomítási folyamat, ellentmondás-mentességének, peremfeltételek és korlátok megőrzésének, biztonsági tulajdonságok matematikai eljárásokkal történő ellenőrizhetőségének vizsgálata.
 Az alkalmazott matematikai, információrendszer, szervezeti, rendszer és szoftver architektúra modellek összeillesztése egységes keretrendszerbe az elképzelések helyességének bizonyítására.
– Alkalmazási területek, empirikus esettanulmányok lehetséges szakterületei:
o Pénzügy információsrendszerek, pénzügyi informatika (Financial Services Technologies), blokklánc technológia alkalmazásai.
o E-egészségügy, elavult rendszerek modernizálása, adatbázis séma és ontológia illesztés, leképezés segítségével.
o Modelből program generálás módszereinek alkalmazása (M-2-P)

előírt nyelvtudás: Angol
ajánlott nyelvtudás (magyar oldal): Német
felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2023-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )