Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Kádár Bálint
Adatalapú településfejlesztési módszerek: tervezést segítő városmodellek lakók és látogatók térhasználatai alapján

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
építészmérnöki tudományok
Csonka Pál Doktori Iskola

témavezető: Kádár Bálint
helyszín (magyar oldal): BME
helyszín rövidítés: BUTE


A kutatási téma leírása:

A Big Data korszakában a településtudományok nem mindig képesek alkalmazni a legújabb adatelemzési módszereket, pedig a társadalmi-technológiai változások sebessége is megnőtt, így szükség volna naprakészebb adatok alapján megérteni és tervezni a településeinkben zajló folyamatokat. A városok működésének digitalizációjából, valamint a városlakók és látogatók által használt közösségi médiákból származó nagy adathalmazok közül az urbanisztika tágabb területei azokat hasznosítják ma, amelyek közvetlen beavatkozást tesznek lehetővé. Ilyenek többek között a forgalomoptimalizáló rendszerek (FUTÁR, Waze…), vagy a közbiztonsági rendszerek (kamerahálózat). Ugyanakkor a településfejlesztés lassabb folyamatainak is szüksége lenne jobban figyelembe venni a városhasználók viselkedését és igényeit mind az új városfejlesztésekben, mind a már kialakult városszövetek alakításában.

A közösségi médiák adatainak elemzésével (Instagram, Flickr, tripadvisor…), illetve a városi infrastruktúrák infokommunikációs rendszereiből kinyerhető adatokkal (Bubi, Futár, AirBnB, ingatlan.com…) térképre lehet vinni egyes városhasználó csoportok viselkedését a városi térben. Mindezen adatok vizualizációjával, majd elemzésével meg lehet érteni egyes kortárs városhasználati mintázatokat (turizmus, szabadidős térhasználat, biciklis térhasználat…). Ezeknek az adatelemzéseknek célja kell, hogy legyen, hogy olyan városmodellek jöjjenek létre, amelyek az eddiginél nagyobb pontossággal tudják rendszerszintűen bemutatni egyes települési struktúrák és használatok működését, ezáltal előrejelezhetővé is tegyenek
egyes városi térhasználatokat, így segítve a településtervezés eszközeit.

A településtervezésben már ma is akadnak olyan megoldások, amelyek modellezik a város térbeli rendszereit, és analizálják a terv szerinti fejlesztések hatásait is. A legelterjedtebb módszertan a Space Syntax, amely a város morfológiájának elemzésével készít társadalmi folyamatokkal összefüggő
rendszerelemzéseket. A Space Syntax módszer használatának pontosítása a valós felhasználói adatok alapján még gyerekcipőben jár, így a hasonló hálózatelemzési modellek kidolgozása nagy impakttal kecsegtet, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:
- a településeken modellezni kívánt folyamatoknak megfelelő adatbázis megtalálása
- az adatok pontos módszertan szerinti elemzése, az eredmények számszerűsítése és verifikációja
- az adatelemzésekből következő térbeli és/vagy hálózati modell megalkotása általános érvényű szabályrendszer szerint
- a modellek tervezéshez való alkalmazhatóságának bizonyítása
- megfelelő szoftverhasználat az adatok letöltése (API kezelés), kezelése (GIS, adatbáziskezelők), és a modellezés (Space Syntax, gráfelemző szoftverek) részére
A kutatások célja minden esetben a településfejlesztés meghatározott ágazatában használható adatelemző
módszer és városi rendszer leíró modell létrehozása.

A téma meghatározó irodalma:
- Lynch, Kevin. 1960. The Image of the City. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Alexander, Christopher. 1964. Notes on the Synthesis of Form. New York: McGraw Hill.
- Ashworth, G. J., & Page, S. J. (2011). Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes. Tourism Management, 32(1), 1–15. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.02.002
- Gospodini, A. (2001). Urban Design, Urban Space Morphology, Urban Tourism: An Emerging New Paradigm Concerning Their Relationship. European Planning Studies, 9(7), 925–934. https://doi.org/10.1080/0965431012007984
- Hutchison, D., & Mitchell, J. C. (2005). Spatial Information Theory. (A. G. Cohn & D. M. Mark, Eds.), Lecture Notes in Computer Science 3693. Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01790-7
- Shoval, N., & Ahas, R. (2016). The use of tracking technologies in tourism research: the first decade. Tourism Geographies, 18(5), 587–606. https://doi.org/10.1080/14616688.2016.1214977
- Lew, A. A. (Ed.). (2017). New Research Paradigms in Tourism Geography. London and New York: Routledge. (benne: Kádár, B. (2014). Measuring tourist activities in cities using geotagged photography. Tourism Geographies, 16(1), 88–104)
- Alföldi, Gy. (Ed.). (2012) Budapest 2050 - A belvárosi tömbök fennmaradásának esélyei. Budapest: TERC

A téma hazai és nemzetközi folyóiratai:
- Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science (SAGE) Wos if=1.527
- Urban Studies (SAGE) if=1.934
- European Planning Studies (Routledge) if=1.332
- Annals of Tourism Research (Elsevier) Wos if=5.493
- TOURISM GEOGRAPHIES: An International Journal Of Tourism Space Place And Environment (Routledge) if=1.663
- CITIES (Elseiver) if=2.449
- CARTOGRAPHICA (University of Toronto Press) Scopus
- URBANI IZZIV (Slovénia) Scopus

hazai:
- METSZET: ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK SZERKEZETEK RÉSZLETEK Scopus
- PERIODICA POLITECHNICA ARCHITECTURE (BME)

A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye:
- Kádár, B. (2018). Hotel development through centralized to liberalized planning procedures: Prague lost in transition. Tourism Geographies, 20(3), 461–480. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1375974
- Kádár, B. (2014). Measuring tourist activities in cities using geotagged photography. Tourism Geographies, 16(1), 88–104. https://doi.org/10.1080/14616688.2013.868029
- Kádár, B., & Gede, M. (2013). Where Do Tourists Go? Visualizing and Analysing the Spatial Distribution of Geotagged Photography. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, 48(2), 78–88. https://doi.org/10.3138/carto.48.2.1839
- Kádár, B. (2013). Differences in the spatial patterns of urban tourism in Vienna and Prague. Urbani Izziv,
24(2), 96–111. https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2013-24-02-002
- Kádár, B. (2020?). Tourism Flows in Large-scale Destination Systems. Annals of Tourism Research, under review – major changes – 2020 januárjában második körös peer review megkezdődött két elfogadó és egy major changes-t kérő peer kérdéseivel átalakított cikken.

Megjelenéséig ebben a listában: Kádár, B. (2017). Egy tervező esete a szelfiző turistával : a városi turizmus térbeli rendszereinek mérhetősége és tervezhetősége, METSZET: ÉPÍTÉSZET ÚJDONSÁGOK 42(1), 23–31. https://doi.org/doi: 10.3311/pp.ar.2011-1.03

A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja:
- Gede, M., & Kádár, B. (2019). Analysing tourism movements along the Danube river based on geotagged Flickr photography, PROCEEDINGS OF THE ICA 2: pp. 1-5.
- Kádár, B., & Vitkova, L. (2019). Sustainability options for tourism development, In: Benkő, M; Gregor, P; Kádár, B; Vitkova, L. (szerk.) Book on Unexplored Cultural Heritage in Communities by the Danube, Gasset (2019) pp. 88-97.
- Kádár, B. (2018). Hotel development through centralized to liberalized planning procedures: Prague lost in transition. Tourism Geographies, 20(3), 461–480. https://doi.org/10.1080/14616688.2017.1375974
- Kádár, B. (2014). Measuring tourist activities in cities using geotagged photography. Tourism Geographies, 16(1), 88–104. https://doi.org/10.1080/14616688.2013.868029
- Kádár, B. (2013). Differences in the spatial patterns of urban tourism in Vienna and Prague. Urbani Izziv, 24(2), 96–111. https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2013-24-02-002

Bővebb leírás: http://cspdi.bme.hu/files/doktori/meghird_temak/Temahird_Kadar%20Balint_DDuD_2020.pdf


Jelentkezési határidő: 2022-03-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )