Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Dános Kornél
A human papillomavírusok okozta fej-nyaki megbetegedések patogenezisének és klinikai jelentőségének vizsgálata

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Rácz Károly Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Dános Kornél
helyszín (magyar oldal): SE
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A humán papillomavírusoknak (HPV) jelenleg már több mint 150 típusa ismert. Több mukozális törzs szerepe tisztázott, vagy feltételezett bizonyos fül-orr-gégészeti betegségekben.
Mind jóindulatú, mind pedig malignus elváltozások kialakulásában vesznek, vehetnek részt.
Az orr-, és orrmelléküregi nyálkahártyából (Schneider membránból) kiinduló Schneider papillomák bizonyos típusainál (exophyt és invert) feltételezik a humán papillomavírusok kóroki szerepét, azonban sem a kialakulásban, sem pedig a malignus transzformációban nem tisztázott a pontos szerepük.
A visszatérő légzőszervi papillomatózis (RRP – recidív respiratorikus papillomatózis) bár szövettanilag jóindulatú megbetegedés, a légutak elzárásával fulladásos halált idézhet elő.
Kialakulásában a HPV 6 és 11-es típusai játszanak szerepet, azonban nem tisztázottak az agresszív lefolyásra/gyakori recidívára hajlamosító
tényezők, amelyek miatt akár félévente szükséges műtétet végezni.
A középgarat (szájgarat) daganatainak 20-60%-ának (régiótól függően) létrejöttében bizonyított a magas rizikójú HPV-k (elsősorban HPV 16) jelentősége. Az USA-ban a szájgarati laphámrákok száma már meghaladja a méhnyak daganatok számát, ezáltal a leggyakoribb HPV okozta rosszindulatú daganattípusnak tekinthető.
A tervezett PhD témával a fent említett 3 betegségcsoport kialakulásának, diagnosztikájának, kezelésének kutatását tűztük ki célul:
1. Schneider papillomatózisban szenvedő betegek műtéti specimenjének vizsgálatával egyrészt tisztázni a humán papillomavírusok kóroki szerepét: a HPV DNS-t tartalmazó mintákat tovább vizsgálni, és igazolni a vírus örökítőanyagának aktív átíródását (a vírus RNS-einek kimutatását ISH módszerrel, ill. a virális géntermékek jelenlétének igazolását). Továbbá, tekintettel arra, hogy irodalmi adatok alapján az invertált papillomák 20-25%-a mutat malignizálódási hajlamot, tisztázásra várnak a malignus
transzformációra hajlamosító tényezők abból a célból, hogy ki tudjuk szűrni azokat a betegeket, akiknél radikális műtétet kell végeznünk.
A visszatérő légzőszervi papillomatózisban szenvedő betegek tumormintáinak vizsgálatával, ill. klinikai paraméterek (Derkay-klasszifikáció) korrelációjával szeretnénk azonosítani azokat a prognosztikai faktorokat, amelyek jelenléte agresszív műtéti kezelést tesz szükségessé.
2. A középgarati laphámrákok egyik legjelentősebb rizikófaktora a perzisztáló szájüregi HPV fertőzés (előfordulása férfiaknál 8-10%, nőknél 3-5% körüli). Ezen túlmenően, nemrégiben azonosították a HPV szerológia jelentőségét: a virális géntermékek elleni antitest megjelenése a vérben mintegy 100-szoros kockázatnövekedést jelent a későbbi daganat kialakulását illetően. Vizsgálni tervezzük a szájüregi HPV infekció
kimutatásának legmegbízhatóbb módszerét (pl. öblögetés, kefe-citológia), továbbá a fertőzés perzisztálására hajlamosító tényezőket (lokális-orális és szisztémás faktorok).
A már meglévő szájgarati laphámrákok HPV-vizsgálatára több módszer áll
rendelkezésre (HPV RNS ISH, rt-PCR, HPV DNS PCR és ISH, valamint fehérjealapú módszerek), amelyek közül a p16 immunhisztokémia terjedt el a klinikai gyakorlatban.
Ez utóbbi módszer egy megbízható, viszonylag olcsó szűrőmódszer, amelynek szenzitivitása 100%-os, specificitása azonban 60-90% közötti. Egyik fő célkitűzése jelen Ph.D. témának azon okok tisztázása, amelyek fokozott p16 expressziót okoznak olyan szájgarati daganatokban amelyekben nem mutatható ki a HPV DNS. Vizsgálni kívánjuk továbbá ezen molekuláris eltérések, valamint egyéb klinikai paraméterek (pl. orvoshoz fordulás ideje, terápia megkezdéséig eltelt idő..etc.) prognosztikai és prediktív szerepét is.
3. A fej-nyaki daganatok, így a HPV-okozta szájgarati laphámrákok terápiájának tervezéséhez ill. követéséhez nélkülözhetetlenek a korrekt indikáción, megfelelő technikán alapuló képalkotó eljárások. Kutatásunk során tervezzük elemezni a preoperatív stádiummeghatározó (staging) vizsgálatok pontosságát – különbségek feltárását a HPV-pozitív, ill. negatív daganatokban. A terápia tervezéshez és eredményességének maghatározásához szükséges funkcionális képalkotó vizsgálatok
(FDG-PET, ill. MRI) specificitását és szenzitivitását tervezzük összehasonlítani a HPVpozitív és negatív daganatokban, valamint az egyes mérhető/számolható paraméterek (metabolikus tumorvolumen, a lézió teljes glikolízise -TLG) prognosztikai szerepének
meghatározását tervezzük a két daganattípusban.
Vizsgálatainkat – a megfelelő etikai engedély beszerzését követően – klinikánkon kezelt
betegek szövetmintáin kívánjuk elvégezni. Tekintettel azonban az RRP és a Schneiderpapillomatosis
viszonylag alacsony incidenciájára, együttműködést tervezünk több fül-orrgégészeti
osztállyal.
A szükséges immunhisztokémiai, valamint molekuláris biológiai vizsgálatokat a korábban
megalapozott kutatási együttműködések folytatásaként a Semmelweis Egyetem Orvosi
Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézettel (Orvosi Biokémiai Intézet), Az I.sz
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézettel , valamint a II. sz. Patológiai Intézettel tervezzük végezni kooperációban.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2021-12-28


2021. X. 14.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. november 19-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )