Témakiírás
 
Korsósné Delacasse Krisztina
Modern magyar alkotmánytörténet európai kitekintéssel

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pécsi Tudományegyetem
állam- és jogtudományok
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

témavezető: Korsósné Delacasse Krisztina
helyszín (magyar oldal): PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék
helyszín rövidítés: PTE


A kutatási téma leírása:

A modern magyar állam megszületését hagyományosan az 1848. évi ún. áprilisi törvényekig szokás visszavezetni, azonban a témát nem lehet kizárólag a XIX. század második felétől datálni, hiszen nem lehet eltekinteni az alkotmánytörténeti szempontból sem elhanyagolható olyan előzményektől, mint pl. az 1790. évi törvénycikkek vagy akár az 1723-ban elfogadott Pragmatica Sanctio. Így a témakiírás az előzményekre is kitágítva felölel minden a magyar alkotmánytörténetbe sorolt intézményre vonatkozó olyan (alapvetően a XVIII.–XX. századra vonatkozó) kutatást, amely egyrészt a magyar állami szervek létrejöttével (átalakulásával, változásával, megszűnésével), fejlődésével, másrészt azok szervezetével, működésével, személyzetével, illetve az egyes szervek közti kapcsolatok feltárásával foglalkozik. Ide tartoznak azok az elméleti megközelítések is, amelyek nemzetközi kitekintéssel az alkotmányos berendezkedés(ek) történetét taglalják, és ennek nyomán, alapvetően összehasonlító módszerrel európai összefüggésbe helyezik a magyar alkotmányfejlődést.

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2021-06-30