Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Földes Dávid
Fenntartható mobilitási szolgáltatások elemzése, fejlesztése, hatásai

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
közlekedés- és járműtudományok
Kandó Kálmán Doktori Iskola

témavezető: Földes Dávid
helyszín (magyar oldal): Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
helyszín rövidítés: KUKG


A kutatási téma leírása:

a) Előzmények:
Az újszerű adatkezelési és -feldolgozási technológia alkalmazásával olyan összefüggések tárhatók fel, amelyek a tervezési, szervezési és működtetési módszerek továbbfejlesztését, adaptálását és implementálását segítik elő. A közlekedési kereslet és kínálat összehangolási hatékonysága adatkezelési módszerekkel fokozható, figyelembe véve a területi, népességi és mobilitási jellemzőket. A városokra és környezetükre adaptált mobilitási szolgáltatások szervezési-üzemeltetési módszereinek fejlesztése az erőforrás-felhasználás (energia, idő, humán-erőforrás) csökkentését segíti elő. A hagyományos, a megosztáson alapuló és a lágy mobilitási szolgáltatások együttes, valamint utazási láncokba szervezett alkalmazásával a lakosság mobilitási lehetőségei kiterjeszthetők, az utazói döntések, a mód- és eszközválasztás befolyásolható, a saját járműhasználat aránya csökkenthető. A mobilitási szolgáltatás minősége és az utazói elégedettség is javul.
A közlekedési hálózatot és a szolgáltatásokat leíró statikus és dinamikus jellemzők köre számos forrásból rendelkezésre áll. Az adatgyűjtési és -feldolgozási technológiák fejlődése lehetővé teszi újabb adatforrások bekapcsolását a városi tevékenységekhez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a folyamatok minőségének, hatékonyságának javítása céljából.
A Tanszéken több évtizede folyik adatmodellezéssel és mobilitási szolgáltatások elemzésével kapcsolatos kutatás, elsősorban nagyvárosi környezetben. Az eddig elért kutatási eredmények alapján a kutatás újabb irányokban bővíthető a legújabb technológiai lehetőségek figyelembevételével, a gyakorlati alkalmazások elősegítése és a társadalmasítás érdekében kis- és középvárosi, kistérségi és regionális közlekedésben egyaránt.

b) A kutatás célja:
Mobilitási szokások és elvárások feltárása, különösen a kis- és közepes vársokra, kistérségekre, regionális közlekedésre vonatkozóan. A technológiai fejlődés következtében létrehozott új mobilitási lehetőségek rendszerszemléletű, felhasználó, üzemeltető és társadalmi szempontú elemzése, fejlesztése (különös tekintettel az eltérő méretű városok sajátosságaira). Az új mobilitási szolgáltatásoknak
(pl.: mozgóbolt, falubusz) és infokommunikációs technológiai lehetőségeknek (pl.: távmunka, távoktatás) a napi tevékenységekre gyakorolt közép- és hosszútávú hatásainak rendszerszemléletű elemzése a település megtartó erejének fokozása érdekében. Döntéstámogató és multikritériumos értékelő módszerek kidolgozása települések mobilitási terveinek készítéséhez. Az innovatív közlekedési rendszereknek és mobilitási szolgáltatásoknak a városi és regionális kapcsolatrendszerbe illesztését elősegítő (adat)modellek, valamint módszerek kidolgozása, azok gyakorlati adaptálását elősegítő vizsgálatok.
A környezeti, társadalmi és gazdasági hatások azonosítása, a hatásokat kvantitatív és kvalitatív módon leíró és elemző módszerek fejlesztése (pl. társadalmi elfogadás és váltási hajlandóság).


c) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. év • Mobilitási szolgáltatások, kis- és közepesvárosok közlekedési rendszereinek, utazói elvárások áttekintése, szisztematikus irodalomkutatás és -elemzés.
• Helyzetfeltárás, probléma azonosítása – kis- és közepesvárosok, kistérségek közlekedése.
• Utazói elvárások feltárása, szakértői vélemények felmérése (kérdőíves kikérdezés, interjú készítés).
2. év • Mobilitási szolgáltatások rendszerszemléletű összehasonlítása.
• Keresletalapú mobilitási szolgáltatáskoncepciók rendszertervezése (szerkezeti és funkcionális modellek, adatmodellek).
• Multikritériumos döntéstámogató módszer kidolgozása mobilitási szolgáltatások alkalmazhatóságához.
3. év • Tervezési, szervezési és üzemeltetési modellek és módszerek kidolgozása, azok gyakorlati adaptálását elősegítő vizsgálatok, tervezés végrehajtása, implementálás.
• Környezeti, társadalmi és gazdasági hatások azonosítása; szolgáltatási színvonal meghatározása.
4. év • Kvalitatív és kvantitatív hatásokat leíró módszerek fejlesztése.
• Eredmények szintetizálása és folyamatos fejlesztése.
• Disszertáció megírása.

d) A szükséges berendezések:
A tanszéki számítógépes labor és valamennyi szoftver rendelkezésre áll kutatási célokra.

e) Várható tudományos eredmények:
Mobilitási szolgáltatások alkalmazási feltételeit meghatározó módszerek fejlesztése kis- és közepesvárosokra, kistérségekre. Döntéstámogató informatikai módszerek fejlesztése városi és térségi mobilitási tervek készítéséhez. Elméleti és gyakorlati tudásbázis bővítése.

2 darab Web of Science adatbázisban szereplő, Impakt faktorral rendelkező folyóiratcikk.
2 darab nemzetközi konferencia kiadványban megjelenő konferenciacikk.

f) Irodalom:
Tudományos folyóiratcikkek a következő témákban: keresletalapú mobilitás, lágymobilitás, elektromobilitás, autonóm járműves mobilitási szolgáltatások, utazói elvárások, társadalmi elfogadás, kapacitástervezési és hálózattervezési módszerek, üzemeltetési módszerek, szolgáltatási minőség, kvantitatív és kvalitatív hatások.

előírt nyelvtudás: angol középfok
ajánlott nyelvtudás (magyar oldal): német vagy francia alapfok
további elvárások: 
a kutatás és a publikációkészítés alapvető módszereinek ismerete, TDK/OTDK tevékenység,
személyközlekedési rendszer, újszerű mobilitási szolgáltatások ismerete

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2021-11-14

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )