Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Földes Dávid
Autonóm járműves mobilitási szolgáltatások tervezési és üzemeltetési módszerei

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
közlekedés- és járműtudományok
Kandó Kálmán Doktori Iskola

témavezető: Földes Dávid
helyszín (magyar oldal): Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék
helyszín rövidítés: KUKG


A kutatási téma leírása:

a) Előzmények:
A közlekedési rendszer és a közúti mobilitási szolgáltatások átalakulnak a magasan automatizált járművek elterjedésének hatására. Teret nyernek az elektromos meghajtású, keresletalapú és megosztott mobilitási szolgáltatások. A kisebb kapacitású keresletalapú és a nagyobb kapacitású menetrendszerinti mobilitási szolgáltatások integrált tervezése és üzemeltetése, valamint a fenntarthatósági célkitűzések elérése újszerű módszerek fejlesztését igénylik. A téma kutatása már több éve intenzíven folyik a Tanszéken, az eddig elért eredmények alapján a kutatás a konkrét módszerek fejlesztése irányába bővíthető, a gyakorlati alkalmazhatóság előkészíthető.

b) A kutatás célja:
Az autonóm járműves mobilitási szolgáltatások tervezési és üzemeltetési kérdéseinek rendszer szintű vizsgálata. A mobilitási szolgáltatások jellemzőinek azonosítása városi, elővárosi, térségi és regionális összefüggésekben. A tervezési és üzemeltetési feladatokhoz szükséges összefüggések feltárása, adatkörök és funkciók meghatározása. A meglévő rendszertervezési módszerek (pl.: kapacitás- és hálózattervezési) továbbfejlesztése, valamint új tervezési módszerek kidolgozása. Szervezési és üzemirányítási módszerek kidolgozása a működés optimalizálása (idő, energia, költség) és magas szolgáltatási minőséget biztosító szolgáltatások fejlesztése érdekében figyelembe véve a változó infrastrukturális és forgalomirányítási jellemzőket. Az utaskezelési folyamatokat támogató módszerek kidolgozása, ezzel is elősegítve az újszerű technológia társadalmi elfogadását. A tervezéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó gazdasági vonatkozású kérdések vizsgálata (pl.: díjszabás, költségek). A kidolgozott módszerekkel megvalósított mobilitási szolgáltatások környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak feltárása.

c) Az elvégzendő feladatok, azok fő elemei, időigénye:
1. év • Mobilitási szolgáltatások, tervezési és üzemeltetési módszerek áttekintése, szisztematikus irodalomkutatás és -elemzés, összehasonlítás.
• Funkciók feltárása, bemeneti és kimeneti adatcsoportok és adatkapcsolatok feltárása (adatmodellezés).
2. év • Rendszertervezési módszerek fejlesztése (járműszám meghatározása figyelembe véve a hálózati jellemzőket és a járműhajtás módját, infrastruktúra szükséglet meghatározása, gyűjtőpontok/megállóhelyek, töltőpont helyszínének és számának meghatározása).
• Utazói elvárások azonosítása, utazói elfogadás feltárása; tapasztalatok beépítése a módszerfejlesztésbe.
• Üzleti modell kidolgozása, díjszabást befolyásoló tényezők azonosítása.
3. év • Szervezési, üzemirányítási és karbantartási módszerek fejlesztése a működés optimalizálása (idő, energia, költség) érdekében; telephely- és töltésfelügyelet, dinamikus terhelés- és töltéskezelés.
• Utaskezelési funkciókat támogató módszerek fejlesztése; ki- és beszállás kezelése, biztonság, kommunikáció.
• Szolgáltatási minőséget meghatározó módszer fejlesztése; szolgáltatási minőség-ár-kereslet közötti kapcsolat feltárása.
4. év • Kvalitatív és kvantitatív hatások azonosítása, módszerek fejlesztése.
• Eredmények szintetizálása és folyamatos fejlesztése.
• Disszertáció megírása.

d) A szükséges berendezések:
A tanszéki számítógépes labor és valamennyi szoftver rendelkezésre áll kutatási célokra.

e) Várható tudományos eredmények:
Újszerű eljárások alkalmazásával kapacitás- és hálózattervezési, valamint üzemirányítási és utaskezelési módszerek fejlesztése magasan automatizált mobilitási szolgáltatásokhoz.

2 darab Web of Science adatbázisban szereplő, Impakt faktorral rendelkező folyóiratcikk.
2 darab nemzetközi konferencia kiadványban megjelenő konferenciacikk.

f) Irodalom:
Tudományos folyóiratcikkek a következő témákban: keresletalapú mobilitás, autonóm járműves mobilitási szolgáltatások, kapacitástervezési és hálózattervezési módszerek, üzemirányítási módszerek, utaskezelési módszerek, szolgáltatási minőség, kvantitatív és kvalitatív hatások.

előírt nyelvtudás: angol középszint
ajánlott nyelvtudás (magyar oldal): német vagy francia alapszint
további elvárások: 
a kutatás és a publikációkészítés alapvető módszereinek ismerete, TDK/OTDK tevékenység,
személyközlekedési rendszer, újszerű mobilitási szolgáltatások ismerete

felvehető hallgatók száma: 2

Jelentkezési határidő: 2021-11-14

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )