Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Burián László
Nemzetközi kötelmi jog (A szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre irányadó jog)

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
állam- és jogtudományok
Jog- és Államtudományi Doktori Iskola

témavezető: Burián László
helyszín (magyar oldal): PPKE JÁK
helyszín rövidítés: PPKE


A kutatási téma leírása:

1. A kötelmi jogviszonyok a statútumelméletben
2. A deliktuális felelősségre irányadó jog Savigny elméletében
3. A deliktuális felelősség kollíziós jogának nemzeti fejlődési pályái
-az angol jogfejlődés sajátosságai a XX. század közepéig
-egy tipikus kontinentális modell: a német jogfejlődés a kodifikációig
-a francia jogfejlődés főbb állomásai
-az USA jogfejlődésének sajátosságai a XX. század közepéig
4. A modern nemzetközi deliktuális jog elméleti modelljei
a)-generálklauzulák
b-„Auflockerung des Deliktsstatuts (Binder)
c)-Ein Anknüpfungssystem für das Deliktsstatut (Kropholler)
5. Gyakorlati megoldások
a)-a svájci modell
b) a német modell
c) Restatement Second
6. A deliktuális felelősség a magyar nemzetközi magánjogban
-a szokásjog 1945-ig
-a „szocialista jogfejlődés sajátosságai
7. Jogegységesítés az EK-ban és ennek hatása a magyar nemzetközi deliktuális jogra

Irodalom
Hohloch, Gerhard: Das Deliktsstatut Frankfurt am Main 1984.
Binder, Heinz: Zur Auflockerung des Deliktsstatuts RabelsZ.20 (1955) 401-499.o.
Kropholler, Jan: Ein Anknüpfugssystem für das Deliktsstatut RabelsZ 33 (1969) 601-633. o.
Vékás Lajos: A nemzetközi magánjog elméleti alapjai Budapest 1986 (Az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének kiadása)
Von Hein, Jan: Rechtswahlfreiheit im Internationalen Deliktsrecht RabelsZ 64(2000) 595-613.o
Burián László: A jogválasztás a nemzetközi deliktuális jogban, különös tekintettel a Róma II. Rendelet tervezetére Ünnepi Tanulmányok Harmathy Attila Tiszteletére Budapest, 2007

felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2021-06-30


2021. V. 01.
ODT online ülés
Az ODT következő, online ülésére 2021. május 21-én 10.00 órakor kerül sor.

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )