Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Neszmélyi György Iván
A vállalkozások makrogazdasági környezeti feltételeinek, illetve regionális adottságainak összehasonlító vizsgálata

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Budapesti Gazdasági Egyetem
gazdálkodás- és szervezéstudományok
Vállalkozás-és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola

témavezető: Neszmélyi György Iván
helyszín (magyar oldal): Budapesti Gazdasági Egyetem
helyszín rövidítés: BGE


A kutatási téma leírása:

A globalizáció előrehaladásával a termelési és az értékesítési folyamatokat is magában foglaló nemzetközi munkamegosztás továbbá külföldi működőtőke-befektetések regionális diverzifikálódása a világgazdaságban és az egyes nemzetgazdaságokban is változásokon megy keresztül. A világ egyes országai, illetve régiói közötti számottevő makrogazdasági eltérések, illetve egyenlőtlen fejlődési pályák hátterében sokszor nehezen átlátható, bonyolult történelmi, társadalmi, gazdasági, politikai, regionális (földrajzi-térbeli) és más tényezők és folyamatok állnak, amelyek összehasonlító vizsgálata lenne a hallgató fő kutatási feladata. Az elemzés kiegészülhet az adott országok egyes gazdaságföldrajzi régióinak (pl. fejlett, stagnáló, illetve leszakadó régiók) összehasonlító vizsgálatával.
A hallgató az irodalmi feldolgozás, idősoros adatelemzés és más szekundér módszerek mellett primer kutatást is végez a választott országokra vonatkozóan, amelyek révén a kutatás olyan, meghatározott fő kérdéseire keres választ, mint például:
• Mely ágazatok fejlesztése lenne közép-, vagy hosszabb távon leginkább eredményes az adott országok számára.
• Milyenek a makrokörnyezeti feltételek adottak a vizsgált országokban a családi munkaerőre alapozott kis- és közepes méretű vállalkozások számára, illetve azok milyen módszerekkel fejleszthetők.
• Milyen mértékű szerepet játszanak a nemzetközi szervezetek, illetve nemzetközi megállapodások (pl. szabadkereskedelmi) a gazdaság fejlődésében.
• Milyen globális, illetve lokális problémák akadályozzák a gazdaság fejlesztését és a vizsgált országokban milyen módszerekkel igyekeznek ezeket leküzdeni, avagy gazdasági növekedés, illetve foglalkoztatás mellett milyen további szempontok érvényesülnek a gazdaság fejlesztésében (fenntarthatóság, környezetmegóvás, stb.)
Az 5-10 éves, esetleg hosszabb periódust felölelő idősoros elemzések alapján, illetve további kutatási módszerek segítségével a hallgató olyan megalapozott képet kap a vizsgált országok gazdasági és társadalmi fejlődésének trendjeiről, amelyből leszűrhető megállapítások, következtetések az adott országok gazdaságfejlesztési stratégiája szempontjából hasznosítható elméleti hozzájárulást adhat. Mindemellett, a feltárt összefüggések akár magyar szemmel is tanulságos és hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok leszűrésére is alapot adhatnak.
A vállalkozások makrokörnyezete vizsgálatának témája széles körben kutatott terület, ugyanakkor a világgazdasági környezet gyors változásai miatt ezeket a kutatásokat időről-időre újra kell végezni, hiszen jó eséllyel új jelenségek és tendenciák lesznek feltárhatók. A kutatás ezért gyakorlati szempontból is hasznosítható új tudományos eredményeket hozhat.

előírt nyelvtudás: angol

Jelentkezési határidő: 2021-08-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )