Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Rónay Zoltán
Felelősségi viszonyok a felsőoktatásban

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem
neveléstudományok
Neveléstudományi Doktori Iskola

témavezető: Rónay Zoltán
helyszín (magyar oldal): ELTE PPK NDI
helyszín rövidítés: NDI


A kutatási téma leírása:

A felsőoktatási intézmények komplex szervezetek. Komplexitásuk megjelenik sokrétű feladataikban, irányítási és vezetési struktúrájuk sokszínűségében, az intézményekben tevékenységet végzők eltérő feladataiban, jogaiban és kötelezettségeiben, amely egyúttal eltérő státuszt is eredményez. Az egyes eltérő pozíciójú személyekhez a felelősség különféle formái és mértéke társul. Egyes szereplők felelőssége látszólag részletesen kidolgozott, míg más esetekben rendkívül egyszerűen kezelt. Azonban már maga a felelősség is komplex ezekben a szervezetekben (is). A felelősség különféle rétegei épülnek egymásra, amelyek részben feltételezik egymást, részben hatnak egymásra, egymástól függetlenül és együttesen is képesek hatni. A felelősség ellenőrzése és számonkérése, illetve az ezekből levont következtetések (felelősségrevonás) is eltérő mind a személyek, mind a felelősségi körök és típusok függvényében.
E doktori kutatási téma felöleli az ágazatirányításban, fenntartói feladatok ellátásában, intézményvezetésben és az intézményen belül végzett tevékenység teljesítésében megjelenő felelősség vizsgálatát. Magában foglalja az egyszemélyi (hazai kontextusban kiemelten a rektor, a kancellár, kari vezetők, hallgatói önkormányzati tisztségviselők) és a testületi (pl. szenátus, konzisztórium, kari tanácsok, hallgatói önkormányzati testületek, egyéb állandó és esetei bizottságok és más társas munkaformák) intézményvezetők, az oktatók, kutatók, az e személyek munkáját segítők és a hallgatók, valamint a doktoranduszok felelősségének vizsgálatát. A felelősséget interdiszciplináris keretben értelmezve magában foglalja az egyén pszichológiai felelősségét (vö. felelősség attribúció), az etikai és a jogi (ideértve a fegyelmit is), valamint a sajátos szakmai felelősséget is. A felelősség vizsgálata a szabályozásra, a felelősségszabályozás (intézményi, egyéni és csoportszintű) autonómiákra gyakorolt hatását. Kiterjed a vezetői tevékenység szűkebben (pl. oktatás-és kutatásszervezés, minőségbiztosítás, pénzügyek, jogi és igazgatásszervezési, szolgáltatási tevékenység) és tágabban értelmezett (pl. képzési programok tervezése, szakok menedzsmentje) aspektusaira is.

előírt nyelvtudás: angol
felvehető hallgatók száma: 1

Jelentkezési határidő: 2021-04-21

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )