Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Tamás László
A fej-nyaki daganatok progressziós és prognosztikai faktorainak vizsgálata

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Rácz Károly Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Tamás László
helyszín (magyar oldal): SE
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

A kutatás célja, kutatási terv,

Ismert, hogy a fej-nyaki tumoros betegek túlélése igen kedvezőtlen (5 éves túlélés mintegy 45%). Új prognosztikai (prediktív) tényezők figyelembe vételével megjósolhatóvá válna egy daganat agresszivitása, valamint biológiai válasza egy adott terápiás modalitásra, ezáltal egyrészt javítható lenne a betegek túlélése, másrészt csökkenthető lenne a kezelés által okozott mellékhatások száma és mértéke.

Előzmények
Eddigi tudományos tevékenységem során többek közt a fej-nyaki daganatok szövettani altípusa és a betegség lefolyása közötti kapcsolatát kutattam. 126 fej-nyaki daganat szövettani kiértékelése során kutatócsoportunk azt találta, hogy a bazaloid laphámsejtes karcinóma prognózisa szignifikáns mértékben jobb, mint a hagyományos laphámsejtes karcinómáé. A jelenség egyik okaként felmerül a Humán Papillomavirus által játszott szerep a bazaloid laphámsejtes karcinóma kialakulásában. Ezt támasztja alá korábbi kutatásunk, amit az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Patológiai részlegén végeztünk, és amit nemzetközi és hazai szaklapokban publikáltunk. E szövettani altípus és a HPV közötti kapcsolat még nem tisztázott a szakirodalomban, éppen ezért a kutatás ilyen irányú folytatása mindenképpen indokolt lenne.
Vizsgáltuk továbbá a fej-nyaki daganatok biomarker-expressziós profilját. 124 sebészi kezelésen átesett, fej-nyaki tumoros beteg szövettani mintáiból készített TMA "mikro-chip"-en vizsgáltuk a Ki67, p16, p53, EGFR valamint Collagen XVII biomarker pozitivitást. Eredményeink szerint a supraglotticus daganatok esetében szignifikáns mértékben magasabb arányú volt a p16 és Ki67 pozitivitás, mint a többi gégetumor esetében. Hasonló expressziós mintázat volt megfigyelhető a tonsillaris tumoroknál is. Eredményeinkről „peer reviewed” folyóiratban jelent meg publikációnk. Hasonló vizsgálatokat tervezünk irradiációs kezelésen átesett betegek daganataiban is.

Célkitűzések
A programban eddigi kutatásainkat szeretném folytatni, így hasonló számú, de irradiációs kezelésen átesett beteg szövettani mintáival is elvégezni a fenti, illetve újabb biomarkerek expressziós vizsgálatokat, valamint meghatározni a szövettani altípus/prognózis és a HPV pozitivitás kapcsolatát.

A célkitűzés megvalósítása érdekében szöveti biobankot és hozzátartozó részletes klinikai adatbázist kívánok létrehozni. A klinikai status dokumentálására korszerű digitális rendszeren rögzített fotókat és videókat készítünk. A betegség stádiumát (TNM/grade) Excel táblázatban rendszerezzük. A betegek kontroll vizsgálatai is dokumentálásra kerülnek, így részletes adatokkal rendelkezünk a terápiás válasz és a prognózis vonatkozásában egyaránt. Ezáltal az adatbázis kiváló lehetőséget nyújt a klinikai és a molekuláris patológiai prediktív illetve prognosztikai markerek kutatására. A betegség klinikai lefolyásával kapcsolatos információk mellett az epidemiológiai kérdőív segítségével szélesítjük az adatbázist. A molekuláris biológiai daganatprofil és az epidemiológiai faktorok kapcsolatának vizsgálata lehetőséget teremt az onkogenezis és daganatos progresszió kutatására is.
Kutatásainkban a következő konkrét célkitűzésekre fókuszálunk:

1. A klinikai stádium, a lokalizáció és a szövettani grading szerepének vizsgálata a betegség prognózisában, és a neoadjuváns illetve adjuváns kezelések hatékonyságában.
2. A humán papillomavirus-pozitív fej-nyaki (elsősorban oropharyngealis) daganatos betegségek klinikai lefolyásának részletes tanulmányozása, külön figyelmet fordítva a terápiás válaszkészségre.
3. A daganatos invázióban szerepet játszó faktorok - elsősorban Matrix metalloproteázok (MMP 1, 2, 10 és 11 típusok) fej-nyaki tumorokban játszott szerepének vizsgálata.
4. A sejt-kommunikációban és a sejtkapcsolatokban részt vevő molekulák , így a „gap junction” csatornákat alkotó connexinek és a „tight junction” kapcsolatokért felelős claudinok, valamint cadherinek expressziós változásainak tanulmányozása fej-nyaki daganatokban.
5. Sejtciklus frakciók tanulmányozása fej-nyaki daganatokban a sejtproliferációt szabályozó faktorok (Cyclin A, D1, E, CDK2, Ki67 és MCM-komplex) expressziójának vizsgálatával.

Tervezett kutatási módszerek

Betegek: (1) A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályán kezelt betegek retrospektív vizsgálata 2000-ig visszamenőleg. A betegszámot (250 fő) tekintve ez egy hazai viszonylatban is kimagasló adatbázis. (2) A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fül-Orr-Gégészeti Osztályán és a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinikáján újonnan diagnosztizált, élő betegek prospektív követéses vizsgálata, mely lehetőséget teremt a daganatok terápiás fázisonkénti vizsgálatára.
Módszerek: A betegek kikérdezése és az általunk kifejlesztett epidemiológiai kérdőív-onkológiai lap kitöltése. A betegek általános és endoscopos garat-gége-szájüreg vizsgálata és ennek fotó- illetve video-digitalizált rögzítése a Karl Storz endoscopos chip-kamerás vizsgáló egységgel, Panasonic digitális HD DVD rögzítővel történik. A beteg első észlelése, altatásos vizsgálata, postoperatív, vagy kemoradioterápia utáni státusa, illetve a rendszeres kontroll vizsgálatok státusa hasonlóan kerül digitalizálásra. A beteg onkológiai lapjához ezen kívül csatoljuk a képalkotó felvételeket és a státusz leírását, a szövettani leletet és gradinget.
Molekuláris labor vizsgálatok: A munkát a Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének Molekuláris és Digitális Patomorfológiai Laboratóriumával (Dr. Krenács Tibor) a korábbi együttműködés folytatásaként tervezzük. Ennek alapját a jól meghatározott és klinikailag követett fej-nyaki daganatok szöveti multiblokk (tissue microarray – TMA) mintáin végzendő immunhisztokémiai vizsgálatok képezik. A közelmúltban publikált bizonyítékok szerint a HPV-pozitivitás kimutatására a p16 immunhisztokémiai vizsgálat mintegy 90%-ban specifikus, így ezzel a módszerrel a HPV-státuszt költség-hatékonyan és megbízhatóan tudjuk előszűrni és az eredményeket a későbbiekben HPV altípusokra specifikus polimeráz lánc reakcióval (PCR) igazolni.

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2021-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )