Bejelentkezés
 Fórum
 
 
Témakiírás
 
Mitokondriális elektron transzportban szerepet játszó enzimeket kódoló gének rendellenességei az endokrin rendszer daganataiban

TÉMAKIÍRÁS

Intézmény: Semmelweis Egyetem
klinikai orvostudományok
Rácz Károly Klinikai orvostudományok Doktori Iskola

témavezető: Patócs Attila
helyszín (magyar oldal): Központi Izotóp Laboratórium, Semmelweis Egyetem
helyszín rövidítés: SE


A kutatási téma leírása:

Bevezetés
A mellékvese daganatok közül mindezidáig csak a phaeochromocytoma esetében igazoltak a mitokondriális elektrontranszportban részt vevő fehérjét kódoló gének rendellenességeit. A mitokondriális II-es enzimkomplex (szukcinát dehidrogenáz) alegységeit kódoló gének (SDHB, SDHC és SDHD) csírasejtes mutációit igazolták öröklődő phaeochromocytómás és paragangliómás betegekben. Ezeknek a genetikai vizsgálatoknak az eredményeként az előzetesen 10 %-ban örökletesnek tartott daganat mára már 25-30 %-ban1 mutat családi halmozódást. Természetesen az SDH gének mellett számos esetben az autoszomális domináns módon öröklődő Multiplex endokrin neoplázia 2-es típusa, von Hippel-Lindau szindróma, Neurofibromatózis 1-es típusa igazolható. A familiáris esetekhez hasonlóan, a látszólag sporadikus esetekben is a fentebb ismertetett szindrómákat okozó géndefektusokat igazolták2.
Ezeknek a látszólag eltérő funkciójú géneknek a phaeochromocytómához vezető pathomechanizmusa nem teljesen tisztázott de a legújabb funkcionális vizsgálatok azt sugallják, hogy a fejlődés során a kóros apoptózis lehet a közös magyarázat3. Ezt támasztja alá, hogy a RET protoonkogén, ami egy tirozin-kináz transzmembrán receptort kódol, mutációi a receptor ligand nélküli aktivitását eredményezi, ami a RAS jelátviteli rendszeren keresztül aktiválja a mitogén aktivált protein kinázt (MAPK) és a sejtproliferációt fokozza3,4,5,6. Hasonlóan a RET protoonkogénhez a neurocutan tüneteket okozó Neurofibromatosis 1-es típusát eredményező NF1 tumor szupresszor gén mutációi a GDP kötőhely kikapcsolásával gátolja a jelátvitelt a RAS rendszerben. A gén mutációja esetén a RET protoonkogénhez hasonlóan a RAS/MAPK rendszeren keresztül a sejt proliferáció fokozódik7. A von Hippel-Lindau szindrómáért (OMIM 193300), felelős VHL tumorszupresszor gén7,8 eltérései a felelősek. A VHL gén terméke a VHL fehérje egy proteinkomplex részeként vesz részt a hypoxia indukálta faktor-1 (HIF-1) ubiquitin-vezérelte lebontásában. Von Hippel Lindau szindrómában a phaeochromocytoma kialakulásában szerepet játszó „Knudson féle two-hit” modell mellett, egy attól független út is feltételezhető, mivel egyes vhl génmutációk (leginkább a von Hippel-Lindau betegség 2C altípusával összefüggőek) esetében a HIF-1 lebontása normális volt9,10. Újabb megfigyelések alátámasztják, hogy a VHL fehérje is részt vesz a mitokondrium funkcióinak a szabályozásában. A sejtmagban kódolt, de a mitokondriumban elhelyezkedő szukcinát-dehidrogenáz az oxidatív foszforilációban vesz részt13, a molekuláris pathomechanizmus, ami a tumorigenézisért felelős még nem egyértelműen tisztázott de génexpressziós vizsgálatok nagyfokú hasonlóságot mutattak az SDH és vhl mutációkhoz társult phaeochromocytómák expressziós profiljai között6. Feltételezik, hogy a kóros oxidoreduktáz funkció miatt a szukcinát felszaporodása és mitokondriumból a citoplazmába történő transzlokációja után a prolyl-hidroxiláz enzimek gátlása révén, a VHL tumor szupresszor gén hibáihoz hasonlóan a HIF-1 degradációját csökkentik7. Egyéb pathomechanizmus, amit az SDH funkció károsodása eredményezhet magába foglalja a reaktív oxigén gyökök felszaporodása eredményeként kialakuló oxidatív stresszt és megnövekedett genom instabilitást, valamint a kóros mitokondrium funkció miatt kialakuló elégtelen apoptózist3.
Ezek a jelenségek megfigyelhetőek az öregedés során valamint a mitokondriumban kódolt gének eltérései miatt kialakuló betegségekben is. Feltételezésünk szerint a mitokondrium genomban kódolt és az elektrontranszportban szerepet játszó gének rendellenességei szerepet játszhatnak a mellékvese daganatok patogenézisében is. Phaeochromocytómák esetén ez a feltételezés már bizonyított, de más típusú mellékvese daganatokban ilyen jellegű vizsgálat mindezidáig nem történt. Jelen PhD téma célja ezeknek aaz eltéréseknek a kimutatása mellékvese daganatos betegekben, és ezek hatása a fenotípusra.


Célkitűzés:
A RET protoonkogén, a vhl tumorszuppresszor és a szukcinát dehidrogenáz (SDHB, SDHC és SDHD) génekben valamint mitokondriális genomban előforduló csírasejtes mutációk vizsgálata familiáris és sporadikus mellékvese daganatos betegeben.
Komplex genotípus-fenotípus összefüggések feltárása.
A sejtmagban valamint a mitokondrium genomban kódolt és a mitokondriális elektrontranszportban szerepet játszó fehérjéket kódoló gének eltéréseinek azonosítása mellékvese daganatos betegekben és ezek fenotípusra gyakorolt hatásának vizsgálata.
Azokban az esetekben, melyekben csírasejtes mutáció nem igazolható a fentebb említett gének inaktiválódásához vezető egyéb genetikai eltérések (nagy deléciók, promóter hypermetiláció, mikro-RNSek) igazalása mellékvese daganatos betegekben.
Kutatás módszere, munkaterv
- sporadikus phaeochromocytómákban a RET, vhl, SDHx gének, egyéb típusú mellékvese daganatos betegekben a mitokondriális elektrontranszportban szerepet játszó fehérjéket kódoló gének mutacióanalízise a betegek perifériás vérmintájából izolált genomiális DNS felhasználásával
- mutációt nem hordozó betegekben a vhl és SDHx gének nagy delécióinak vizsgálata a betegek perifériás vérmintájából izolált genomiális DNS felhasználásával
- tumorszövetekből izolált RNS felhasználásával a fentebb ismertett géneket célzó mikroRNS-k vizsgálata
- a vhl és SDHx gének promoter-metiláltságának vizsgálata a mutáció és deléció-negatív esetekben
- a szteroid bioszintézisben szerepet játszó elektrontranszport fehérjéket kódoló gének vizsgálata mellékvese daganatos betegekben

felvehető hallgatók száma: 3

Jelentkezési határidő: 2021-05-31

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )